สถาบันโพลีเทคนิคเรนเซเลียร์ และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ไอคาห์นแห่งโรงพยาบาลเมาท์ซีนาย ร่วมกันเปิดศูนย์วิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ

สถาบันโพลีเทคนิคเรนเซเลียร์ (Rensselaer Polytechnic Institute) และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไอคาห์นแห่งโรงพยาบาลเมาท์ซีนาย (Icahn School of Medicine at Mount Sinai) ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์วิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ (Center for Engineering and Precision Medicine หรือ CEPM) ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์แห่งแรก ๆ ของสหรัฐอเมริกาที่ผสานวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเข้ากับการแพทย์ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันต่อยอดการวิจัยพื้นฐาน, สำรวจนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง อัลไซเมอร์ การเสื่อมของเนื้อเยื่อ และโรคติดเชื้อ, ให้ความรู้แก่ผู้นำด้านชีวการแพทย์รุ่นใหม่ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ๆ ที่ช่วยยกระดับผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยศูนย์แห่งนี้ถือเป็นวิวัฒนาการล่าสุดของความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีระหว่างโรงพยาบาลเมาท์ซีนายกับสถาบันโพลีเทคนิคเรนเซเลียร์

ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ 619 ถนนเวสต์ 54 ในแมนฮัตตัน โดยมุ่งยกระดับการวินิจฉัยโรคและการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (point-of-care) และจุดใช้งาน (point-of-use), การพัฒนาแพลตฟอร์มจุลกายวิภาคสำหรับการค้นพบและวินิจฉัยโรค, การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์, การสร้างภาพชีวการแพทย์, การผลิตทางชีวภาพเพื่อรักษาโรค รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องกับข้อมูลชีวการแพทย์ โดยความก้าวหน้าทางวิศวกรรมศาสตร์เหล่านี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยการผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการให้ความรู้ ณ จุดที่วิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์มาบรรจบกัน

“ความร่วมมือระดับพลิกวงการระหว่างเรนเซเลียร์กับไอคาห์นแห่งเมาท์ซีนาย สะท้อนให้เห็นว่าวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิศวกรรมมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางชีวการแพทย์ นอกจากนั้นยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาการวินิจฉัยโรคและการรักษาแบบแม่นยำ การดูแลสุขภาพและสุขภาวะ ไปจนถึงการฝึกอบรมแพทย์และนักวิจัยขั้นสูง” ดร. เชอร์ลีย์ แอน แจ็กสัน (Shirley Ann Jackson, PhD) ประธานสถาบันโพลีเทคนิคเรนเซเลียร์ กล่าว “การวิจัยที่ทันสมัยเป็นรากฐานของเรนเซเลียร์ โดยนักศีกษา คณาจารย์ และบัณฑิตของเรายังคงเดินหน้าเปลี่ยนแปลงโลกด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์แห่งนี้จะผลักดันการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อพลิกชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลก”

“ตั้งแต่ระบบสร้างภาพทางชีวภาพที่มีความละเอียดอ่อนและแม่นยำสูงไปจนถึงการคิดค้นยาใหม่ การค้นพบครั้งสำคัญที่กำหนดทิศทางการแพทย์สมัยใหม่ล้วนเกิดมาจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างวิศวกรกับแพทย์” นพ. เดนนิส เอส. ชาร์นีย์ (Dennis S. Charney, MD) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไอคาห์นแห่งโรงพยาบาลเมาท์ซีนาย และประธานฝ่ายวิชาการของเครือข่ายโรงพยาบาลเมาท์ซีนาย เฮลท์ ซิสเต็มส์ (Mount Sinai Health System) กล่าว “ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์แม่นยำแห่งนี้ถือเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของความร่วมมือที่กล่าวถึงข้างต้น และเราเชื่อว่าจะนำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสุขภาพ นอกจากนี้ หลักสูตรปริญญาเอกจะช่วยให้เราสามารถดึงดูดและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์แบบสหวิทยาการ เพื่อบุกเบิกการวิจัยใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง”

ติดต่อ: ดีนนา โคเฮน (Deanna Cohen) อีเมล: cohend8@rpi.edu โทร. 5182334828

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1828036/Rensselaer_Polytechnic_Institute_New_Center.jpg

PR-News_TH.jpg