ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้นวัตกรรมทางสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในงาน “Culture Learning – Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม ครั้งที่ 2”

           กลับมาอีกครั้งกับงาน “Culture Learning – Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม ครั้งที่ 2” ที่จัดโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ชวนผู้สนใจร่วมสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับนวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วม” พบกับเสน่ห์ของชุมชนท้องถิ่นนับ 10 แห่ง พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมเวิร์คช็อปสร้างสรรค์งานคราฟท์จากปราชญ์ชุมชน เลือกซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมที่หาได้ยาก พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรมที่รวมไว้ในงานเดียว ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายนนี้ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

           ดร.นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือ ศมส. กล่าวว่า หนึ่งภารกิจสำคัญของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร คือการสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้สังคมบนฐานความเข้าใจและเท่าทันอคติทางวัฒนธรรม และเสริมศักยภาพชุมชนให้ชุมชนท้องถิ่นได้เห็นคุณค่าของตนเอง เราจึงได้จัดงาน “Culture Learning – Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม” ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย โดยได้รับผลการตอบรับที่ดี และเพื่อต่อยอดความสำเร็จนี้ ทางศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จึงได้จัดงาน “Culture Learning – Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม” ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม กับนวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ โดยครั้งที่ 2 นี้จะเป็นการกลับมาพร้อมความพิเศษมากมายเพื่อรอให้ทุกคนได้มาร่วมสัมผัสอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

            “สำหรับงาน “Culture Learning – Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม ครั้งที่ 2” ครั้งนี้ จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วม” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสังคมที่ทันสมัย พร้อมการนำเสนอให้เห็นศักยภาพของชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่การเข้าใจ ยอมรับและเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการอยู่อาศัยร่วมกันในสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

           ไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับ 10 ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเครือข่ายทำงานร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมากว่า 10 ปี รวมถึง กิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม ที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากชุมชนท้องถิ่น และได้รับการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมจากการจัดการข้อมูลชุมชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative economy) เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากไร่หมุนเวียน, ผ้าทอจากภูมิปัญญา, อาหารทะเลแห้งจากทะเลหมุนเวียน, น้ำผึ้ง กาแฟ และโกโก้ จากยอดดอย, เครื่องประดับจากชุมชนชาติพันธุ์ และผ้าทอมือชาวไทภูจากอีสาน ฯลฯ

           กิจกรรมเวิร์คช็อป สร้างสรรค์งานคราฟท์จากปราชญ์ชุมชน เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการสัมผัสและลงมือทำจริง เปิดพื้นที่และโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำใคร โดยภายในงานจะจัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้การทำเครื่องแต่งกายตุ๊กตาชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น, กิจกรรมลิ้มรสชิมน้ำผึ้งจากดอยสูง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองชิมน้ำผึ้งหลากรส ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากป่าที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลให้มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ ดอกไม้นานาชนิด, กิจกรรมทำเครื่องประดับสร้อยลูกปัดหลากสีของกะเหรี่ยงโพล่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือทำสร้อยลูกปัด ซึ่งเป็นเครื่องประดับของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและสวยงาม และยังมีกิจกรรม workshop คุกกี้หลากวัฒนธรรม, การระบายสียักษ์ ลิง เป็นต้น

            การแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่ายชุมชน อาทิ การแสดงดนตรีชาติพันธุ์, ดนตรีวัฒนธรรมร่วมสมัยจากศิลปินคีตาญชลี ชิ สุวิชาน และคณะโรงวัฒนธรรมเทพากรในช่วงเย็นของทุกวัน

            นอกจากกิจกรรมไฮไลท์ ในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ ศมส. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การเรียนรู้ขึ้น 3 ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่และคนทำงานวัฒนธรรมได้สะดวกยิ่งขึ้น จึงเชิญภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสถาบันการศึกษามาทดลองใช้ Application 7tools เครื่องมือเรียนรู้ชุมชนที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ทำให้การศึกษาชุมชนเป็นเรื่องง่าย สามารถบันทึกข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา หรือจะเป็นวิกิชุมชน ฐานข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ที่เป็นทั้งแหล่งจัดเก็บ จัดการ และนำข้อมูลไปต่อยอดการทำงานด้านสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้ ตลอดจน Culturio แพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ปรับตัวให้เข้ากับโลกแห่งอนาคตที่การเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่เพียงในห้องเรียนอีกต่อไป เพราะ Culturio จะเป็นพื้นที่ออนไลน์เชื่อมโยงการเรียนรู้ Online – Onsite ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom โดย ศมส.ได้รวบรวมข้อมูลและชุดความรู้ด้านมานุษยวิทยาและวัฒนธรรมไว้ในที่เดียว เปิดพื้นที่สำหรับการค้นคว้า สร้างสรรค์ แบ่งปัน และเรียนรู้ ผ่านทรัพยากรและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เราได้สร้างสรรค์และรวบรวมกว่า 250,000 รายการบนแพลตฟอร์มนี้

           “เชื่อว่าความพิเศษของกิจกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นภายในงาน “Culture Learning – Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม ครั้งที่ 2” นี้ จะสามารถสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้มากยิ่งขึ้น และสร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่มาร่วมงานได้อย่างแน่นอน” ดร.นายแพทย์โกมาตร กล่าวในตอนท้าย

           ทั้งนี้งาน “Culture Learning – Living Together เรียนรู้ อยู่ร่วม ครั้งที่ 2” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่16 – 18 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โทร 02 880 9429 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sac.or.th หรือ www.facebook.com/sac.anthropology

porter-re.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง