นายวงศกร วงศ์วิวัฒน์โภคิน ครูชำนาญการพิเศษ ได้ออกรายการนิเทศชวนคุย สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์โควิด 19 วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

F7A21C59-E46D-451A-B3F6-00FB70A368FE.jpeg