นายวงศกร วงศ์วิวัฒน์โภคิน ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ ออกรายการนิเทศชวนคุย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 วันที่ 6 มกราคม 2565

270991398_10158168035741671_689069452933538003_n.jpg