“ภาพข่าวที่เห็นจนชินตา คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติภาระกิจ เป็นความสูญเสียที่ประเมินค่าไม่ได้ ทั้งกับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ขับรถ อาสาสมัครฯ บุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงวงการสาธารณสุขไทย”

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในการจำหน่าย เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอส.เอส.เอส. ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัดซึ่งเป็นบริษัทพัฒนา วิศวะกรรมยานยนต์ชั้นสูง ประสบความสำเร็จในการพัฒนา รถพยาบาลฉุกเฉิน RESCUE T1 ซึ่งเป็นรถพยาบาลฉุกเฉินประเภท รถกระบะที่มีความแข็งแรง และมีพื้นที่ใช้งานมากที่สุดในวงการ

: อวดโฉมทุกสายตา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา
RESCUE T1 มีห้องพยาบาลส่วนท้าย สร้างเป็นตู้ทรงสูงชิ้นเดียว แข็งแกร่ง ภายนอกดูกระทัดรัด แต่มีพื้นที่ใช้งานภายในกว้างขวาง สามารถปฏิบัติการ ทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) และกองสาธรณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งระบบแอร์คอนดิชัน ที่แยกกัน ป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ ระหว่างห้องคนขับ และส่วนการพยาบาล

FORD : ทุกขั้นตอนการปรับเปลี่ยนส่วนโครงสร้างของ Ford Ranger อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ ฟอร์ด ประเทศไทย ทุกขั้นตอนเพื่อให้ RESCUE T1 มีโครงสร้างที่แข็งแรงตามมาตรฐานของฟอร์ด อย่างเคร่งครัด

แคสป้า และ เอส.เอส.เอส. รวมทั้ง ฟอร์ด ใสใจทุกรายละเอียดเพื่อให้ รถพยาบาลฉุกเฉิน มาตรฐานสูง คันนี้เป็นต้นแบบเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิต

RESCUE T1 : “YOUR BEST CHOICE”

resize01.jpg