ม.พะเยา จัดมหกรรม “ชวนกัน RUN UP 2023” สร้างเสริมสุขภาพ Societal Well-Being

ม.พะเยา จัดมหกรรม “ชวนกัน RUN UP 2023” สร้างเสริมสุขภาพ Societal Well-Being

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “ชวนกัน RUN UP 2023” สร้างเสริมสุขภาพ และบริการสาธารณสุขแก่ชุมชนและผู้สูงอายุ โดยกำหนดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงจัดโครงการ “ชวนกัน RUN UP”ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาด้านสุขภาพ และสาธารณสุขที่ทันสมัยแก่ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาคมมหาวิทยาลัยมีสุขภาพดี ป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม (Societal Well-Being) การออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดีย่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยพะเยามีพื้นที่ตั้งอยู่ในภูมิทัศน์ที่สวยงามในอ้อมกอดแห่งขุนเขา สภาพแวดล้อมส่งผลที่ดีต่อการออกกำลังกาย อันจะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงให้สังคมได้รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม “ชวนกัน RUN UP” ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย นำมาซึ่งการมีสุขภาพที่ดี ทั้งยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดพะเยาในด้านการส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งเสริมไปถึงด้านเศรษฐกิจของพะเยาที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมนี้ จังหวัดพะเยามีแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยงาม รวมถึงวีถีชีวิตที่งดงาม ดังคำกล่าวที่ว่า “พะเยามาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรัก” อยากขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนจังหวัดพะเยา และต่างจังหวัดมาออกกำลังกายโครงการการสร้างเสริมสุขภาพกิจกรรมครั้งนี้ “ชวนกัน RUN UP” ในเส้นทางที่สวยงามและท้าทายซึ่งอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ชวนกัน RUN UP 2023” กับมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถสมัครเข้าร่วม ได้ที่ https://forms.gle/5brCAbWLDti7cUjP9
สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ
1. นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-10 ทุกระยะทาง ทุกรุ่นอายุประเภท ชายและหญิง
2. เหรียญรางวัลสำหรับผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกท่าน
3. เสื้อที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะการแข่งขัน 5.4 km และ 12.5 km
ค่าสมัคร
VIP 1000 บาท (เสื้อ+เหรียญ+ถ้วยรางวัล)
Super mini marathon 399 บาท (เสื้อ+เหรียญ)
Fun run 299 บาท (เสื้อ+เหรียญ)
Kids run 299 (เสื้อ+เหรียญ)
Kids run 100 บาท (เหรียญ)
* Kids run (ไม่เกิน ป.6)
——————————
การแบ่งรุ่นการแข่งขัน
Fun run ระยะ 5.4 km ได้แก่
– Kids run ชาย-หญิง
– รุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชาย-หญิง
– รุ่นนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

Super mini marathon ระยะทาง 12.5 km
เพศชาย ได้แก่
– รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี
– รุ่นอายุ 30-39 ปี
– รุ่นอายุ 40-49 ปี
– รุ่นอายุ 50-59 ปี
– รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป

เพศหญิง ได้แก่
– รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี
– รุ่นอายุ 30-39 ปี
– รุ่นอายุ 40-49 ปี
– รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

ติดต่อชำระเงินได้ที่
ชื่อบัญชี นายพงศ์ประภาส ถาวร
เลขบัญชี 100-8-54227-5 ธนาคารกสิกรไทย
เสร็จแล้วแจ้งชำระเงินผ่านข้อความเพจได้เลยค่ะ
ติดต่อสอบถาม https://m.me/UPCharityRun
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/40kZuAd