มอบรางวัล Real Impact Awards 2565 เชิดชูเกียรติคนทำดีมุ่งสู่ความยั่งยืน

นายภูกิจ ดิศทรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด จัดงานมอบรางวัล “Real Impact Awards 2565” โดยมี ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ให้แก่ 8 หน่วยงาน/องค์กรและบุคคล รางวัลนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ที่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นภายใต้แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ( ESG) โดยใช้เครื่องมือ Social Listening สืบค้นข้อมูลในแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อคัดสรรโครงการ หรือแคมเปญที่ “Impact” สร้างผลเชิงบวกในระยะยาวให้กับสังคม ประกอบด้วย รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม 4 รางวัล ได้แก่ โครงการวน โดยบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) , โครงการทะเลเพื่อชีวิต โดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), โครงการสวนผักคนเมือง โดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และโครงการผลิตนักสิ่งแวดล้อมคืนสู่สังคม โดยอเล็กซ์ เรนเดลล์ รางวัลด้านสังคม 3 รางวัล ได้แก่ โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), โครงการเทใจดอทคอม โดยมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และแพลตฟอร์มออนไลน์ภายใต้ชื่อ “อีจัน” ในบทบาทของ Influencer ที่มุ่งมั่นนำเสนอข่าวเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมไทย สำหรับรางวัลด้านธรรมาภิบาล มี 1 รางวัลสำหรับองค์กรธุรกิจ คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 1 กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้