นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแก้ว ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

2.jpg