นครฉงชิ่งจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการค้าและการลงทุนภาคตะวันตกของจีน ครั้งที่ 5 รวบรวมผู้จัดแสดงสินค้ามากเป็นประวัติการณ์จาก 40 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

รายงานข่าวจากไอฉงชิ่ง (iChongqing) เปิดเผยว่า การประชุมนานาชาติว่าด้วยการค้าและการลงทุนภาคตะวันตกของจีน ครั้งที่ 5 (The Fifth Western China International Fair for Investment and Trade หรือ WCIFIT) และการประชุมความร่วมมือนานาชาติว่าด้วยโครงการเชื่อมโยงฉงชิ่ง-ระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ ประจำปี 2566 (2023 CCI-ILSTC International Cooperation Forum) ได้เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ณ นครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

งาน WCIFIT ในปีนี้จัดเต็มพื้นที่ 13 ฮอลล์ ครอบคลุม 180,000 ตารางเมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา และได้กำหนดหัวข้อประจำปีว่า “การเปิดประเทศของจีนและการพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” (Inland China Open-up & Innovative Development Driven by Digital Technology) โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็นสองส่วนหลักซึ่งเน้นไปที่การลงทุน การค้า และการส่งเสริมอุตสาหกรรม

สำหรับประเทศแขกรับเชิญเกียรติยศ (Guest Country of Honor) ในปีนี้คือประเทศมาเลเซีย ส่วนมณฑลรับเชิญประกอบด้วยมณฑลเสฉวนและมณฑลกานซู

ในงาน WCIFIT ครั้งนี้ นครฉงชิ่งได้ลงนามในโครงการ 84 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนตามสัญญารวม 2.85415 แสนล้านหยวน (ประมาณ 4.069 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยโครงการลงทุนขององค์กรที่บริหารโดยส่วนกลางประกอบด้วยการสร้างกลุ่มการผลิตขั้นสูง การส่งเสริมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคตะวันตกของจีน รวมถึงการพัฒนาและการใช้พลังงาน

“เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและปรับปรุงขั้นตอนทางศุลกากร หน่วยงานศุลกากรของสิงคโปร์และจีนได้ผสานระบบเชื่อมโยงข้อมูลระดับชาติ (National Single Window) เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเอกสารและข้อมูลทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์” คุณตัน เคียต หาว (Tan Kiat How) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของสิงคโปร์ กล่าว

ส่วนทางด้านการประชุมความร่วมมือนานาชาติ CCI-ILSTC ในปีนี้ มีแขกผู้ทรงเกียรติจากสิงคโปร์ ลาว มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศอื่น ๆ มาร่วมหารือเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างจีนตะวันตกกับทั่วโลกผ่านระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ (ILSTC)

คุณวิไลคำ โพสาลัท (Vilaykham Phosalath) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและการคมนาคมของลาว ระบุว่า รถไฟจีน-ลาวมีบทบาทสำคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างสองประเทศ นอกจากนั้นยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามแดนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ไทย มาเลเซีย เมียนมา และสิงคโปร์

ในการประชุมครั้งนี้ สมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีน (China Federation of Logistics & Purchasing) ได้เผยแพร่ดัชนีการพัฒนาระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ ประจำปี 2565 โดยให้ความสำคัญกับตัวบ่งชี้หลักสามประการ ได้แก่ ขนาดของการพัฒนา คุณภาพ และความสามารถในการแข่งขัน

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ดัชนีการพัฒนาระเบียงการค้าระหว่างประเทศทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ ประจำปี 2565 อยู่ที่ระดับ 135.2 หรือเพิ่มขึ้น 10.3% และ 32.5% เมื่อเทียบกับปี 2564 และ 2563 ตามลำดับ

ในระหว่างการประชุมสี่วัน องค์กรมากกว่า 900 แห่ง และแขกผู้ทรงเกียรติ 186 คน จาก 40 ประเทศและภูมิภาค รวมถึง 29 มณฑล และ 2 เขตบริหารพิเศษของจีน ได้มารวมตัวกันที่นครฉงชิ่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันตกของจีน (“Invest in China” Western Region Special Promotion Event) และการประชุมว่าด้วยการพัฒนาการบริโภคในเขตเมืองของจีนโดยนิตยสารฟอร์บส ประจำปี 2566 (2023 Forbes China Urban Consumption Development Forum)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.ichongqing.info/special/the-5th-wcifit/

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2080250/The_ten_gigabit_Ethernet_switching_chip_developed_China_Aerospace_Science.jpg

DownloadFile.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง