ทีซีแอล ประกาศพันธสัญญาคาร์บอนระหว่างการประชุมพันธมิตรทั่วโลกประจำปี 2566

รายงานสมุดปกขาวว่าด้วยความเป็นกลางทางคาร์บอนของทีซีแอล อินดัสทรีส์ ได้สรุปแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ทีซีแอล (TCL) แบรนด์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคชั้นนำ และแบรนด์ทีวีระดับท็อป 2 ของโลก ประกาศจัดการประชุม ทีซีแอล โกลบอล อีโคซิสเต็ม พาร์ทเนอร์ คอนเฟอเรนซ์ ประจำปี 2566 (TCL Global Ecosystem Partner Conference หรือ GPC 2023) โดยได้มีการเผยแพร่รายงานสมุดปกขาวว่าด้วยความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality White Paper) ของทีซีแอล อินดัสทรีส์ (TCL Industries) อย่างเป็นทางการ ซึ่งระบุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดและบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมถึงแผนปฏิบัติการด้านความยั่งยืนในการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การประชุม ทีซีแอล โกลบอล อีโคซิสเต็ม พาร์ทเนอร์ คอนเฟอเรนซ์ ประจำปี 2566: เป้าหมายร่วมกันเพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น

การประชุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวของผู้บริหารกว่า 500 คนจากบริษัทชั้นนำ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเทอร์มินัลอัจฉริยะ เทคโนโลยีจอแสดงผล และพลังงานสีเขียว โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างและรักษามาตรฐานสีเขียวใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ คุณทอมสัน หลี่ (Tomson Li) ผู้ก่อตั้งและประธานของทีซีแอล ร่วมด้วยตัวแทนอุตสาหกรรมท่านอื่น ๆ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของทีซีแอลในการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ทีซีแอลได้จัดการอภิปรายโต๊ะกลมแบบสด โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม นักวิชาการ และพันธมิตรทางธุรกิจ มาร่วมแบ่งปันความเชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและความร่วมมือทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน

การประชุมในวันดังกล่าวปิดฉากลงด้วยการจัดพิธีต่าง ๆ ที่มุ่งสนับสนุนการสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมระดับภูมิภาคและอำนวยความสะดวกในการสร้างความร่วมมือทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงแพลตฟอร์มระดับชาติของมณฑลหูเป่ย และพิธีเปิดบริษัทจีเทค (Getech)

รายงานสมุดปกขาวว่าด้วยความเป็นกลางทางคาร์บอนของทีซีแอล: พันธสัญญาและแผนปฏิบัติการเพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

รายงานสมุดปกขาวว่าด้วยความเป็นกลางทางคาร์บอนได้เปิดเผยแผนการโดยละเอียดในการบรรลุและรักษาพันธสัญญาคาร์บอน ซึ่งรวมถึงการวางกลยุทธ์คาร์บอนคู่ขนาน (Dual Carbon) ของทีซีแอล พันธสัญญาในการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนคู่ขนาน แผนพัฒนาสามขั้นตอน การออกแบบอย่างครอบคลุม นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ โดยไฮไลต์ของรายงานประกอบด้วย

1. การจัดตั้งคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทีซีแอล และการจัดทำแผนภูมิการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
2. พันธสัญญาของทีซีแอลในการบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดภายในปี 2573 และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในการดำเนินงานภายในปี 2593
3. แผนสามขั้นตอนของทีซีแอลเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประกอบด้วย การตรวจสอบคาร์บอน (การวิจัย การกำหนดเป้าหมาย และแนวทางแก้ไข) การปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุด (การเสริมสร้างขีดความสามารถ การดำเนินการเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน) และการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (การดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง)
4. การสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมสีเขียว ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมกับสังคมในวงกว้าง เพื่อสร้างระบบนิเวศที่สะอาดและปราศจากคาร์บอน
5. การนำพาทีซีแอลไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยคาร์บอน ด้วยการลดคาร์บอนในโรงงานและศูนย์ปฏิบัติการ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
6. การใช้ประโยชน์จากความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมของทีซีแอล เพื่อส่งเสริมบริษัทต้นน้ำและปลายน้ำให้ร่วมกันลดการปล่อยคาร์บอน

บรรจุภัณฑ์ที่มีเป้าหมาย: ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อโลกและออกแบบด้วยความใส่ใจ

นอกจากแผนการอันยิ่งใหญ่เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้ว ทีซีแอลยังเน้นย้ำถึงความพยายามในการทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความยั่งยืนมากขึ้น ในฐานะแบรนด์ที่จัดส่งสมาร์ททีวี 23.78 ล้านเครื่องทั่วโลกในปี 2565 ทีซีแอลตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในการนำวัสดุที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาใช้ในทุกแง่มุมของการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้หมึกพิมพ์ถั่วเหลือง กระดาษรีไซเคิลได้และวัสดุบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ได้รับการรับรองโดย Forest Stewardship Council (FSC) และพลาสติกเอบีเอส (ABS) รีไซเคิลได้ นอกจากนี้ ทีซีแอลยังได้พัฒนาเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลงในภาพรวม

นอกจากนี้ ทีซีแอลยังมีโครงการริเริ่มระดับโลก ทีซีแอลกรีน (TCLGreen) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่โรงงานสีเขียวไปจนถึงห่วงโซ่อุปทานสีเขียว เพื่อปลุกแรงบันดาลใจสร้างความยิ่งใหญ่ (Inspire Greatness) และช่วยเผยแพร่ความสำคัญของความพยายามด้านความยั่งยืนไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและทั่วโลก เพื่อสร้างโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสำหรับทุกคน นอกจากนั้นยังถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทในการแสดงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) อีกด้วย

เกี่ยวกับทีซีแอล

ทีซีแอล (TCL) คือผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมทีวีระดับโลก บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2524 และปัจจุบันดำเนินธุรกิจในตลาดกว่า 160 แห่งทั่วโลก ทีซีแอลมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคหลากหลายประเภท ตั้งแต่ทีวี เครื่องเสียง ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอัจฉริยะ เยี่ยมชมเว็บไซต์ทีซีแอลได้ที่ https://www.tcl.com