ทรินา โซลาร์ ได้รับตำแหน่ง “ผู้ทำผลงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” จากพีเวล ด้วยความน่าเชื่อถือของโมดูลเวอร์เท็กซ์ เอ็น ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง

พีวี เอโวลูชัน แล็บส์ หรือ พีเวล (PV Evolution Labs หรือ PVEL) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระที่เชื่อถือได้ในระดับโลก ได้เผยแพร่คะแนนความน่าเชื่อถือของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ ประจำปี 2566 (2023 PV Module Reliability Scorecard) และทรินา โซลาร์ (Trina Solar) ก็ได้รับการยอมรับอีกครั้งว่าเป็นผู้ทำผลงานยอดเยี่ยม (Top Performer) ในหมู่ผู้ผลิตโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วโลก อันเป็นผลมาจากประสิทธิภาพที่โดดเด่นของโมดูลเวอร์เท็กซ์ เอ็น (Vertex N) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมดูลเวอร์เท็กซ์ เอ็น ขนาด 605 วัตต์ ทั้งนี้ นับเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันแล้วที่ทรินา โซลาร์ ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่บริษัทอื่นไม่อาจเทียบได้

พีเวลเผยแพร่คะแนนความน่าเชื่อถือของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์เป็นประจำทุกปีโดยใช้ตัวชี้วัดที่แม่นยำ ซึ่งให้ข้อมูลและผลวิจัยที่จำเป็นแก่อุตสาหกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา นับเป็นบทบาทที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในอุตสาหกรรม

โมดูลทั้งหมดของทรินา โซลาร์ ที่ผ่านการทดสอบ รวมถึงโมดูลชนิดพีไทป์ (p-type) และชนิดเอ็นไทป์ (n-type) ทำงานได้ดีเป็นพิเศษในหลายการทดสอบ เช่น การทดสอบการเสื่อมสภาพที่เกิดจากแสง (LID) + การเสื่อมสภาพที่เกิดจากแสงและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง (LeTID) และการทดสอบความเค้นเชิงกล (MSS) โดยโมดูลเวอร์เท็กซ์ เอ็น ขนาด 605 วัตต์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีไอ-ท็อปคอน (i-TOPCon) และเทคโนโลยีเซลล์ 210 มม. ทำงานได้ดีที่สุดในการทดสอบความร้อนชื้น (DH) และการทดสอบ PID โมดูลนี้ใช้งานได้ดีกับระบบติดตามแสงอาทิตย์ และมีความยืดหยุ่นสูงสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าระดับสาธารณูปโภคในลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อน อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยปรับเฉลี่ย (LCOE) ที่ต่ำลง

ในการประชุมและนิทรรศการว่าด้วยการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานอัจฉริยะนานาชาติ (SNEC PV Power Expo) ซึ่งจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา คุณเควิน กิบสัน (Kevin Gibson) กรรมการผู้จัดการของพีเวล ได้มอบรางวัลผู้ทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทรินา โซลาร์

คุณเควินแสดงความยินดีกับประสิทธิภาพที่โดดเด่นของโมดูลเวอร์เท็กซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวอร์เท็กซ์ เอ็น ขนาด 605 วัตต์ และการติดกลุ่มผู้ทำผลงานยอดเยี่ยมเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน นอกจากนี้ ทรินา โซลาร์ ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ทำผลงานยอดเยี่ยมในแทบทุกสาขาที่โมดูลของบริษัทเข้าร่วมการทดสอบ

รางวัลนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงคุณภาพของโมดูลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความไว้วางใจที่ลูกค้าทั่วโลกมีต่อโมดูลเหล่านั้นด้วย ทรินา โซลาร์ ได้รับการยอมรับในด้านประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความมั่นคงทางการเงินระดับสูง โดยได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงิน 100% เป็นเวลา 7 ปีติดต่อกันโดยบลูมเบิร์ก นิว เอเนอร์จี ไฟแนนซ์ หรือ บีเอ็นอีเอฟ (BNEF) และได้รับการจัดอันดับ AAA ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดในรายงานการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินของเทคโนโลยีโมดูลโดยพีวี-เทค (PV-Tech)

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2148883/image_5026012_25401973.jpg

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2148884/From_left_Gao_Lei_deputy_director_global_product_management_Trina.jpg

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2148885/1.jpg