ดั๊บเบิ้ล เอ ทำบุญถวายเสื่อ เนื่องในวันมาฆบูชา

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมทำบุญถวายเสื่อให้กับวัดต่างๆ รวม 11 วัด ในจังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ได้แก่ วัดบุยายใบ วัดโป่งไผ่ วัดบางสมัคร วัดบางวัว ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนที่มาทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา