9krapalm.com

ดั๊บเบิ้ล เอ ทำบุญถวายเสื่อ เนื่องในวันมาฆบูชา

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมทำบุญถวายเสื่อให้กับวัดต่างๆ รวม 11 วัด ในจังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ได้แก่ วัดบุยายใบ วัดโป่งไผ่ วัดบางสมัคร วัดบางวัว ฯลฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนที่มาทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: da1991

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

Exit mobile version