ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ Prime Minister Award: Innovation for Global Challenge สาขา Competitiveness มุ่งส่งเสริมระบบนิเวศวิสาหกิจและนวัตกรรมของไทย

บรรยายภาพ: นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบรางวัล Prime Minister Award: Innovation for Global Challenge สาขา Competitiveness ให้แก่นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 (SITE 2023) ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Prime Minister Award: Innovation for Global Challenge ในสาขา Competitiveness ภายในงาน Startup x Innovation Thailand Expo 2023 หรือ SITE 2023 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่องค์กรที่ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ

ทั้งนี้ในฐานะผู้สนับสนุนรายสำคัญของนโยบายประเทศไทยด้านการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนระบบนิเวศวิสาหกิจและระบบนวัตกรรมของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังเดินหน้านำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ภายใต้ภารกิจ “Mission To The Sun” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัทฯ ได้แก่ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนสังคมไทย โดยโครงการที่สำคัญ ได้แก่ Green Logistics, Digital Twin, Digital Healthcare, Circular และด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มั่นใจเป็นอย่างมากว่าจะสามารถก้าวสู่การเป็น Technology Company ภายในปี 2567 อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความตั้งใจในการเป็น The Ultimate Solution for Sustainable Growth