งานฟอรัมวัฒนธรรมจีน-อาเซียน ครั้งที่ 18 จัดขึ้น ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน

การประชุมด้านวัฒนธรรมจีน-อาเซียน (China-ASEAN Cultural Forum) ครั้งที่ 18 จัดขึ้น ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ภายใต้หัวข้อ “การสร้างห้องสมุดอัจฉริยะ และการส่งเสริมการอ่าน” งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีน และรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นงานประชุมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบูรณะและอนุรักษ์หนังสือโบราณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับและขยายความร่วมมือด้านห้องสมุดและการตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือระหว่างจีนกับอาเซียน

ผู้แทนจากกระทรวงหรือหน่วยงานด้านวัฒนธรรมของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านวัฒนธรรม มารวมตัวกันที่งานนี้เพื่อสำรวจวิสัยทัศน์ใหม่สำหรับความร่วมมือในการสร้างห้องสมุดอัจฉริยะ นายเหราฉวน (H.E. Rao Quan) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีของไทย นางสวนสะหวัน วิยะเกด (H.E. Suanesavanh Vignaket) รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลาว นายอู โก โก (H.E. U Ko Ko) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการศาสนาและวัฒนธรรมแห่งสหภาพเมียนมา นายสื่อจงจุ้น (H.E. Shi Zhongjun) เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน รวมถึงแขกคนอื่น ๆ จากจีนและประเทศในอาเซียน และองค์กรระหว่างประเทศ ได้ทบทวนความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียนในการก่อสร้างห้องสมุด พร้อมทั้งแบ่งปันมาตรการใหม่ ๆ ในการส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความสำคัญของห้องสมุดอัจฉริยะ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้สำรวจความร่วมมือที่เป็นไปได้ในการสร้างห้องสมุดดังกล่าว

ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการร่วมแบ่งปันความสำเร็จล่าสุดในการบูรณะและอนุรักษ์หนังสือโบราณ โดยเผยให้เห็นว่าสมบัติทางวัฒนธรรมได้รับการฟื้นฟูอย่างไร ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เห็นด้วยว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลต่อวัฒนธรรมของเราอย่างไรด้วยการชุบชีวิตให้กับงานโบราณผ่านความก้าวหน้าทางดิจิทัล นอกจากนี้ ผู้จัดพิมพ์มืออาชีพยังได้แบ่งปันประสบการณ์และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอนาคตของความร่วมมือในการจัดพิมพ์หนังสือ

ภายในงาน ตัวแทนห้องสมุดจากจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนได้เปิดตัวโครงการพันธมิตรห้องสมุดจีน-อาเซียน (China-ASEAN Library Alliance Initiative ) อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นภูมิปัญญาและเป็นความสำเร็จในทางปฏิบัติของการแลกเปลี่ยนด้านห้องสมุดและความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย โครงการริเริ่มนี้มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรมบุคลากรห้องสมุด การแบ่งปันทรัพยากรทางเทคนิค และการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรม

ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา งานฟอรัมวัฒนธรรมจีน-อาเซียนได้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ และค่อย ๆ พัฒนาจนกลายเป็นเวทีระดับมืออาชีพที่มีอิทธิพลอย่างมากในระดับนานาชาติ

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2105351/18.jpg

1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง