ในนามของอัครบิดรคีริลล์ พระสังฆราชแห่งกรุงมอสโกและรัสเซียทั้งมวล เมโตรโปลิตันเซอร์กีย์แห่งสิงคโปร์ และเอ็กซาร์คแห่งเอเชียอาคเนย์ (ที่ 5 จากขวา) ทำพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับสูงแก่ผู้มีส่วนร่วมในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์รัสเซียและชุมชน ตลอดจนภารกิจอื่น ๆ ที่มีส่วนส่งเสริมศาสนาในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ท่านเจ้าประคุณบาทหลวงโอเล็กซ์ เชเรพานิน ผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรออร์โธด็อกซ์แห่งสังฆมณฑลกรุงมอสโกประเทศรัสเซียในประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) และ อเล็กซี ทูทิน มัคนายกของอาสนวิหารนักบุญนิโคลัส กรุงเทพฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ อาสนวิหารนักบุญนิโคลัส กรุงเทพฯ

รายนามผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระดับสูง ได้แก่
– ม.ร.ว. มาลินี จักรพันธุ์ (แถวหน้ากลาง)
– ม.ล.ภูมิใจ ชุมพล (ที่ 3 จากขวา)
– พล.ต. หม่อมหลวง เพิ่มวุทธิ์ สวัสดิวัตน์ (ที่ 6 จากซ้าย)
– เคาน์เตส เรน โบเชตตี (ที่ 2 จากขวา)
– นภดล คำใส (ขวาสุด)
– ทิพย์วิภา คุณะดิลก (ที่ 4 จากซ้าย)
– ชุตินันท์ คุณะดิลก (ที่ 3 จากซ้าย) และตัวแทน สิริวิมล สิทธิประสาสน์ (ที่ 5 จากซ้าย)

Russian-Orthodox-Church-Decoration-Ceremony_Photo_re.jpg