กองทัพภาคที่ 1 บริจาครถพยาบาล BACE RESCUE T4 รถพยาบาลขับเคลื่อน 4 ล้อ FORD คันแรกของไทย ให้แก่ รพ.บ้านคา จ.ราชบุรี

กองทัพภาคที่ 1 โดยพลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาพที่ 1 ได้เชิญชวนมวลชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก ได้แก่ กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ผู้ผลิตน้ำตาลยี่ห้อ “ลิน” และผู้มีจิตศรัทธารายอื่นๆ ร่วมบริจาค รถพยาบาล BACE RESCUE T4 แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ทางการแทพย์ประจำรถให้แก่โรงพยาบาลบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในการรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับส่งผู้ป่วยผู้ยากไร้ในพื้นที่ที่รถพยาบาลทั่วไปเข้าไม่ถึง เช่นพื้นที่สูงชัน หรือพื้นที่น้ำส่วมสูง
บริษัท เอส.เอส.เอส.ออโตโมทีฟ อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ผลิต และ บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนส่งมอบ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมี พญ.เปรมฤทัย จันทร์สโรภา แพทย์ปฏิบัติการ รพ.บ้านคา และคณะ รอต้อนรับ ถือเป็นรถพยาบาลขับเคลื่อน 4 ล้อ FORD คันแรกของประเทศไทย ที่ เอส.เอส.เอสฯ พัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลำบากในการเข้าถึง สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ที่ต้องการให้ประชาชนคนไทยทุกคนเข้าถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.kaspapharma.com