บริษัท ครีเดนซ์ จำกัด ภายใต้กลุ่มวังขนาย ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์แบรนด์ คริสต้า ขนาด 80 ml จำนวน 40 ลัง (960 หลอด) มูลค่า 85,440 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดจากโควิด 19 ผ่านโครงการ ยังมีเรา สถานีข่าว TOPNEWS โดยทางโครงการจะนำ เจลแอลกอฮอล์แบรนด์ คริสต้า ใส่ไปในถุงยังชีพ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อนในชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล เพื่อที่เราจะอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์
ณ สถานีข่าว TOPNEWS วันที่ 3 กันยายน 2564

โควิด.JPG