การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โชว์พลังสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมการประกวดแผนประชาสัมพันธ์สื่อสารธุรกิจใหม่ของกฟผ. ภายใต้ชื่อโครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox” โดย ทีม “Wallbox เราทำไม” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 กฟผ.จัดกิจกรรมการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ที่จะสื่อสารธุรกิจใหม่ของกฟผ. “EGAT Wallbox” 1 ในอุปกรณ์ ในธุรกิจ EV หรือยานยนต์ไฟฟ้า ที่กฟผ.มีวัตถุประสงค์จัดทำเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายในเชิงธุรกิจ ภายใต้โครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ “EGATxWallbox” โดยมีนางสาว รัชดาพร เสียงเสนาะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ.ให้เกียรติเป็นประธาน
นางสาว รัชดาพร เสียงเสนาะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.กล่าวว่า “สาเหตุหลักที่ กฟผ.มุ่งสู่ธุรกิจ EV นั้นมจาการ แนวทางในการการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่ออากาศบริสุทธิ์ เพราะด้วยตะหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับทั่วโลกที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และหนึ่งในนั้นปัญหาสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วโลก ดังนั้น กฟผ. จึงจัดทำโครงการที่มุ่งมั่นในการลดมลภาวะทางอากาศเป็นสำคัญ และเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐในเรื่องของ carbon neutrality หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งธุรกิจ EV หรือยายนต์ไฟฟ้านั้นเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยเราลดภาวะโลกร้อนได้ กฟผ.จึงเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการทำธุรกิจนี้ สำหรับ Wallbox นั้น คือ EV Charger ซึ่งเป็น 1 อุปกรณ์ ที่ กฟผ. กำลังจะเปิดตัว ดังนั้น กฟผ. จึงต้องการแนวคิดใหม่ๆในการสื่อสาร และแผนการประชาสัมพันธ์ที่ดีจะสามารถสร้างการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจใหม่ของกฟผ. ให้กับประชาชนได้รับรู้”
จึงเป็นที่มาของแนวคิดการจัดกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่ไฟแรงได้แสดงออก และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการสื่อสารบน Digital Platform โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงธุรกิจ และตอบโจทย์วัตถุประสงค์การสื่อสารของ กฟผ. ที่มุ่งหวังขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่ออากาศบริสุทธิ์ของทุกคน
สำหรับการประกวดโครงการดังกล่าวมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านร่วมเป็นผู้ตัดสิน ได้แก่ นายอนวัชพรหมคชสุต หัวหน้ากองสื่อสังคมและศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. นายณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง เทรนเนอร์และที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ เจ้าของเพจ Nuttaputch.com นายพงษ์ปิติ ผาสุขยืด ผู้ก่อตั้งเพจ Ad Addict เพจที่อัพเดทเทรนด์ด้านสื่อโฆษณาโดยเฉพาะ นายธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของร้าน Penguin Eat Shabu และเจ้าของเพจ Penguin Eat Shabu และนางสาวรัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ Co-Founder เว็บไซต์ Brand Buffet สื่อสารการตลาดและเทรนด์ด้านดิจิทัล ซึ่งผลการตัดสินมีทั้งสิ้น 4 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Wallbox เราทำไม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม TU Rangers จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม หาค่าไฟ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม พั้นช์สก๊อต ศิษย์ พ.พนม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
“กิจกรรมการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ โครงการ “Digiwar ปี 3 ปลุกไอเดียมันส์ๆ สร้างคอนเทนต์โดนๆ ไปกับ EGATxWallbox” ในครั้งนี้ เป็นการแสดงไอเดียของเยาวชนนักศึกษาผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการที่มุ่งตอบโจทย์ในการเฟ้นหาคำตอบว่า จะทำอย่างไรให้ธุรกิจใหม่ๆของ กฟผ. เป็นที่จดจำและเป็นที่รู้จักแก่สายตาพี่น้องประชาชน ซึ่งทางกฟผ. มั่นใจว่า การประกวดในครั้งจะเกิดไอเดียที่ กฟผ.สามารถนำไปต่อยอดในงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจ EV ได้อย่างแน่นอน” นางสาวรัชดาพร กล่าว

messageImage_1639025423316.jpeg