Xinhua Silk Road: “เหิงหยาง” เมืองอุตสาหกรรมเก่าแก่ของจีน มุ่งพลิกโฉมให้ทันสมัยด้วยการพัฒนาคุณภาพสูง

ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญในมณฑลหูหนานทางภาคกลางของจีน ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เมืองเหิงหยางได้เดินหน้าส่งเสริมการพลิกโฉมภาคการผลิตไปสู่การพัฒนาอัจฉริยะ ซึ่งประกอบด้วยห่วงโซ่คุณค่าระดับสูงและเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูง

เมืองเหิงหยางรองรับอุตสาหกรรม 37 ภาคส่วน จากทั้งหมด 41 ภาคส่วน จึงเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอุตสาหกรรมครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดในมณฑลหูหนาน และด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพการผลิต ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของเมืองทะลุระดับ 4 แสนล้านหยวน (ประมาณ 5.656 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เป็นครั้งแรกในปี 2565

เมืองเหิงหยางชูการผลิตขั้นสูงเป็นอุตสาหกรรมหลักของเมือง พร้อมกับเดินหน้าส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงภาคส่วนหลัก ๆ ไปสู่การพัฒนาระดับสูง การอัปเกรดอัจฉริยะ และการเติบโตแบบบูรณาการ

ยกตัวอย่างเช่น เมืองเหิงหยางเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการส่งกำลังไฟฟ้าและการแปลงกำลังไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี 5G โดยมี เหิงหยาง สมาร์ท แวลลีย์ (Hengyang Smart Valley) รับหน้าที่สนับสนุนการปรับปรุงองค์กรในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการลงหลักปักฐานของหน่วยผลิต สายการผลิต และโรงงานอัจฉริยะมากมาย

การพัฒนาอุตสาหกรรมในเมืองเหิงหยางกำลังเป็นไปอย่างเข้มแข็งและคึกคัก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความพยายามของบริษัทเก่าแก่ในท้องถิ่น เช่น บริษัท เหิงหยาง วาลิน สตีล ทูบ จำกัด (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. หรือ HYST) และบริษัท เหิงเฟย เคเบิล จำกัด (Hengfei Cable Co., Ltd.) รวมถึงบริษัทรุ่นหลังอีกหลายแห่ง เช่น บริษัท ข่ายซิน สเปเชียล แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด (Kaixin Special Material Technology Co., Ltd.) และบริษัท เหิงหยาง หัวอี้ แมชชีนเนอรี จำกัด (Hengyang Huayi Machinery Co., Ltd.)

ขณะเดียวกัน บริษัท ทีบีอีเอ เหิงหยาง ทรานส์ฟอร์เมอร์ จำกัด (TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd.) ได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC) แรงดันสูงอัลตรา (UHV) รวม 28 โครงการ บริษัททำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญหลายต่อหลายครั้ง และยังมีส่วนร่วมในโครงการด้านพลังงานที่สำคัญอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการสาธิตการทดลองไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูงอัลตราขนาด 1,000 กิโลโวลต์ครั้งแรกของโลก ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนในภาคตะวันออกและตะวันตกของจีน

บริษัท เอชวายเอสที (HYST) เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการส่งเสริมการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยท่อส่งน้ำมันใต้น้ำที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้งานเฉพาะทาง ได้เข้ามาช่วยเติมเต็มช่องว่างทางเทคนิคของตลาดภายในประเทศ และผลิตภัณฑ์หลายรายการของบริษัทได้ถูกนำไปใช้กับแท่นสำรวจน้ำมันนอกชายฝั่งระดับโลก เช่น Bluewhale I เป็นต้น จนถึงขณะนี้ บริษัทครอบครองเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ 19 รายการ รวมถึงครองสถิติระดับประเทศและระดับโลกรวม 21 รายการ

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/334294.html

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2087251/pic_1.jpg
คำบรรยายภาพ – ภาพโครงการส่งกำลังไฟฟ้าและแปลงกำลังไฟฟ้าของบริษัท ทีบีอีเอ เหิงหยาง ทรานส์ฟอร์เมอร์ จำกัด ในกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2087252/pic_2.jpg
คำบรรยายภาพ – ภาพโรงงานผลิตของบริษัท เหิงหยาง วาลิน สตีล ทูบ จำกัด

Xinhua-Silk-Road01.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง