Xinhua Silk Road: เมืองเซี่ยเหมินจัดการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินเรือ ประจำปี 2565

การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินเรือ Silk Road Maritime International Cooperation Forum ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกของจีน โดยผู้เข้าร่วมงานได้มาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มอิทธิพลของแบรนด์ Silk Road Maritime ที่มณฑลฝูเจี้ยนพัฒนาขึ้น

การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนพลวัตการพัฒนาใหม่ ตลอดจนส่งเสริม “วงจรคู่” (Dual Circulation) ซึ่งตลาดในประเทศและต่างประเทศส่งเสริมซึ่งกันและกัน ภายในงานจึงมีการหารืออย่างครอบคลุมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การให้บริการตลาดในประเทศอย่างครอบคลุม การพัฒนาแบบบูรณาการของการขนส่งระหว่างประเทศและอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้าเพื่อรองรับการขนส่งผ่านท่าเรือ รวมถึงการให้บริการนวัตกรรมทางการเงินสำหรับการขนส่งผ่านท่าเรือ

เพื่อสร้างระบบนิเวศความร่วมมือที่ครอบคลุมสำหรับการขนส่งทางเรือและโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) มณฑลฝูเจี้ยนได้เปิดตัวแบรนด์ Silk Road Maritime เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ในฐานะที่เป็นพื้นที่สำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนสิงหาคมปีนี้ มีการเดินเรือรวมทั้งสิ้น 9,014 เที่ยวผ่านเส้นทางเดินเรือหลายเส้นทางที่ตั้งชื่อตาม Silk Road Maritime โดยมีปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรือรวม 10.182 ล้านตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต (TEU)

ผู้เข้าร่วมการประชุมต่างชื่นชมความสำเร็จของ Silk Road Maritime และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการแก่นแท้ของเส้นทางสายไหมเข้ากับความพยายามอย่างเป็นรูปธรรมในการกระชับและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมงานต่างรู้สึกมีส่วนร่วมกับ Silk Road Maritime มากขึ้น และมุ่งมั่นที่จะร่วมกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก เพื่อเป็นแรงผลักดันใหม่ในการพัฒนาโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางต่อไป

คุณเฉิน จือผิง ประธานบริษัท Fujian Provincial Port Group Co., Ltd. และบริษัท Fujian Silk Road Maritime Management Company กล่าวว่า ในอนาคต Silk Road Maritime จะพยายามอย่างไม่ลดละเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่มีมาตรฐานสูง มีความยั่งยืน และมีคนเป็นศูนย์กลาง

ทั้งนี้ สมุดปกฟ้าว่าด้วยการพัฒนา Silk Road Maritime ปี 2564-2565 ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมครั้งนี้ พร้อมกับรายชื่อเส้นทางเดินเรือกลุ่มที่ 10 ที่ตั้งชื่อตาม Silk Road Maritime นอกจากนั้นยังมีพิธีมอบรางวัลให้แก่สมาชิกใหม่ของกลุ่มความร่วมมือ Silk Road Maritime Alliance ด้วย

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/329926.html