Xinhua Silk Road: เมืองผู่เถียนในมณฑลฝูเจี้ยนผลักดันตัวเองเป็นศูนย์กลางการซื้อขายเครื่องหอมชั้นนำของโลก

เมืองศิลปะและงานฝีมือผู่เถียน (Putian Arts and Crafts City) เป็นที่ตั้งของบริษัทกว่า 600 แห่งในอุตสาหกรรมเครื่องหอม และมีมูลค่าการผลิตรวมกว่า 6 พันล้านหยวน (ราว 865.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่งผลให้เมืองผู่เถียน ในมณฑลฝูเจี้ยน

ทางตะวันออกของจีน ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางไม้กฤษณาและไม้จันทน์หอมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยไม้ทั้งสองชนิดเป็นวัตถุดิบสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและผลิตภัณฑ์เครื่องหอม

ทั้งนี้ เขตหลี่เฉิงในเมืองผู่เถียนกำลังเดินหน้าพลิกโฉมและปรับปรุงอุตสาหกรรมศิลปะและงานฝีมือ โดยอาศัยการใช้งานและการซื้อขายเครื่องหอมที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน

ด้วยเหตุนี้ บริษัทในท้องถิ่นกำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการออกแบบ แปรรูป และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหอม เพื่อสร้างแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์และออฟไลน์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องหอมเป็นแห่งแรกในประเทศ รวมถึงศูนย์กลางการจัดแสดง

วัฒนธรรมเครื่องหอมจีน และศูนย์กลางการผลิตเครื่องหอมจีน นอกจากนี้ บริษัทต่าง ๆ ยังมุ่งมั่นที่จะขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมเครื่องหอม ด้วยการผสมผสานผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเข้ากับผลิตภัณฑ์ชา การทำสมาธิ ดนตรี จิตรกรรม และอาหาร

เพื่อส่งเสริมเมืองผู่เถียนในฐานะศูนย์กลางด้านศิลปะและงานฝีมือ จึงได้มีการดำเนินการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเครื่องหอม โดยมีเป้าหมายในการบูรณาการวัฒนธรรมเครื่องหอมเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ความจริงเสมือน (VR) และปัญญา

ประดิษฐ์ (AI) รวมถึงจัดแสดงและเผยแพร่วัฒนธรรมเครื่องหอมด้วยการออกแบบ “ภูมิทัศน์เครื่องหอม” สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ตลอดจนจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและการแข่งขันต่าง ๆ ไปจนถึงจัดการแสดงศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหอม

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเครื่องหอมจะร่วมมือกับอุตสาหกรรมดั้งเดิมอื่น ๆ ในเมืองผู่เถียน เช่น อุตสาหกรรมทองคำและอัญมณี รวมถึงอุตสาหกรรมรองเท้า เพื่อผนึกกำลังกันในห่วงโซ่อุตสาหกรรม

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/329922.html

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1897162/1.jpg
คำบรรยายภาพ – ภาพการสาธิตเครื่องหอมในมหกรรมการค้าและการลงทุนนานาชาติจีน ครั้งที่ 22 ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกของจีน [ภาพโดย Xinhua Silk Road]