Lazada

Xinhua Silk Road: “เฉวียนโจว” เดินหน้าสร้างภาคการผลิตที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมืองเฉวียนโจว ในมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกของจีน ให้ความสำคัญอย่างมากกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อสร้างตัวเองให้เป็นศูนย์กลางการผลิตชั้นนำที่มีกำลังการผลิตแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เมืองเฉวียนโจวมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริง โดยได้มีการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรม 9 กลุ่ม มูลค่า 1 แสนล้านหยวน ครอบคลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้า รองเท้า อาหาร วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ

ในปี 2564 จีดีพีของเมืองเฉวียนโจวแตะระดับ 1.13 ล้านล้านหยวน โดยมูลค่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมพุ่งทะลุ 2 ล้านล้านหยวน และมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมก็ติด 10 อันดับแรกของจีน นอกจากนี้ เมืองเฉวียนโจวยังเป็นหนึ่งในเมืองกลุ่มแรกที่ได้เป็นเมืองสาธิตระดับชาติด้านเศรษฐกิจและนวัตกรรมของภาคเอกชน

รัฐบาลเมืองเฉวียนโจวทุ่มเทความพยายามตลอดสิบปีที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้กำหนดนโยบาย 19 ประการเพื่อพลิกโฉมและพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ ในเมืองจินเจียง ซึ่งเป็นเมืองระดับอำเภอในเมืองเฉวียนโจว องค์กรต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนให้พัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งพลิกโฉมอุตสาหกรรมตลอดสองปีข้างหน้า ด้วยกองทุนสนับสนุนมูลค่า 3 พันล้านหยวน

นอกจากนี้ เมืองเฉวียนโจวยังสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจำนวนมากร่วมกับมหาวิทยาลัย องค์กร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือองค์กรเกือบ 2,000 แห่งในการแก้ปัญหาทางเทคนิค โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้ครอบคลุมหลายภาคส่วน เช่น อุปกรณ์อัจฉริยะ ข้อมูล สิ่งทอ และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

นโยบายสนับสนุนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมายได้ช่วยให้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเมืองเฉวียนโจวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเมืองเฉวียนโจวพุ่งขึ้นจาก 9.5 แสนล้านหยวนในปี 2555 เป็น 2.4 ล้านล้านหยวนในปี 2564 ขณะที่จำนวนบริษัทอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า 100 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจาก 1,704 แห่งในปี 2555 เป็น 3,091 แห่งในปี 2564

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมไฮเทคกลายเป็นกลไกใหม่ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูงของเมืองเฉวียนโจว โดย ณ สิ้นปี 2564 มีบริษัทไฮเทครวม 1,630 แห่งในเมืองนี้ และในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมไฮเทคขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบรายปี

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/330486.html

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1918125/1.jpg
คำบรรยายภาพ – ภาพคลังสินค้าและโรงงานผลิตอัจฉริยะของบริษัท ฝูเจี้ยน เหิงอัน กรุ๊ป (Fujian Hengan Group)