Xinhua Silk Road: ผู้เชี่ยวชาญระดมความคิด เพิ่มศักยภาพการสื่อสารกับนานาชาติ ในเวทีประชุมสมาร์ทมีเดียที่เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู

ผู้แทนสื่อมวลชนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจนคณะทำงานระดับมันสมอง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเวทีประชุมย่อยด้านสื่อที่เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการสื่อสารกับนานาชาติ และยกระดับภาพลักษณ์และอิทธิพลของเมืองซูโจวในยุคสื่ออัจฉริยะ หรือสมาร์ทมีเดีย

การประชุมย่อยว่าด้วยอนาคตของสมาร์ทมีเดียนี้เป็นส่วนสำคัญของงานเอ็กซ์โปผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์และการใช้งานระดับโลก (Global AI Product & Application Expo) ประจำปี 2566 ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่เมืองซูโจว

คุณเฉิน เสว่หรง (Chen Xuerong) รองหัวหน้ากรมสารนิเทศ ภายใต้สังกัดคณะกรรมการเทศบาลแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองซูโจว กล่าวปาฐกถาในการประชุมย่อยครั้งนี้ว่า ในท่ามกลางยุคสมัยแห่งสมาร์ทมีเดีย ซูโจวกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะค้นหาหนทางใหม่ ๆ ในการสื่อสารกับนานาชาติผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านทรัพยากรที่มีอยู่ และเพิ่มศักยภาพการสื่อสารกับนานาชาติของเมืองนี้

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมท่านอื่น ๆ ก็ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง และได้ร่วมแลกเปลี่ยนทรรศนะกับผู้เข้าร่วมประชุมเช่นกัน

คุณหรง จงเซีย (Rong Zhongxia) ผู้ช่วยผู้จัดการกรมข้อมูลข่าวสาร Xinhua Silk Road ในสังกัดสำนักงานบริการสารสนเทศเศรษฐกิจจีน (China Economic Information Service) หรือซีอีไอเอส (CEIS) ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรจะมีความพยายามมากขึ้นในการปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสื่อสารกับนานาชาติ หาวิธีนำเสนอด้วยภาพและคำบรรยายที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีน และส่งเสริมการสื่อสารแบบบูรณาการหลากหลายวิธีการในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง

เพื่อจะได้เล่าเรื่องเมืองซูโจวได้ดียิ่งขึ้น ในการประชุมย่อยนี้จึงได้มีการเปิดเผยรายงานประจำปีเรื่องภาพลักษณ์ของเมืองซูโจวในโลกไซเบอร์ระดับโลก (ปี 2565-2566) ด้วย

รายงานฉบับนี้เปิดเผยโดยศูนย์ซีอีไอเอส สาขามณฑลเจียงซู รายงานมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลสื่อกระแสหลักทั้งในและต่างประเทศ และนำเสนอเมืองซูโจวในโลกไซเบอร์ระดับโลกเป็นภาพสามมิติอย่างครอบคลุม ตลอดจนนำเสนอลักษณะการสื่อสาร ซึ่งทำให้ซูโจวได้มาตรการหลายอย่างที่สามารถนำไปใช้เสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสารกับนานาชาติ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองในโลกไซเบอร์ อีกทั้งนำไปต่อยอดสร้าง “หน้าต่างที่สวยที่สุด” เพื่อเปิดออกให้โลกได้เห็นถึงความทันสมัยของจีนต่อไป

ทั้งนี้ การประชุมย่อยซึ่งจัดโดยคณะบริหารไซเบอร์สเปซ (Cyberspace Administration) สังกัดคณะกรรมการเทศบาลแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองซูโจวได้จัดขึ้นแล้ว 5 ครั้งตั้งแต่ปี 2561

ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/334740.html

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2140357/image_1.jpg

DownloadFile1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง