นครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ได้จัดมหกรรมส้มนานาชาติฉงชิ่งเฟิงเจี๋ยครั้งที่ 3 โดยภายในงานได้มีการเปิดตัวดัชนีราคาส้มนาเวลซินหัว-เฟิงเจี๋ยประจำปี 2564-2565 และรายงานคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกในวันนี้

รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาส้มนาเวลซินหัว-เฟิงเจี๋ยในฤดูการผลิต 2564-2565 พร้อมคาดการณ์ทิศทางในปี 2565 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทหรือตัวแทนในภาคส้มนาเวลมีมุมมองในทางบวกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมส้มนาเวลในจีน

แม้ผลผลิตส้มนาเวลในจีนจะมีมากขึ้นทุกปีในยุคหลังโควิด-19 จนทำให้ราคาส้มนาเวลปรับตัวลดลงทั้งในแหล่งผลิตและจุดขาย แต่เขตเฟิงเจี๋ยของนครฉงชิ่งก็ยังคงรักษาความคึกคักของอุตสาหกรรมส้มนาเวลในพื้นที่ไว้ได้ ด้วยการเพิ่มฐานการผลิตสาธิต ขยายช่องทางการตลาด และเพิ่มการผลิตผลผลิตที่สุกงอมช้าเพื่อยืดระยะเวลาขาย

รายงานดังกล่าวระบุว่า เขตเฟิงเจี๋ยมีพื้นที่ผลิตส้มนาเวลรวมกัน 24,666.67 เฮกตาร์ และคาดว่าจะมีผลผลิตรวมแตะ 400,000 ตันในปี 2564 คิดเป็นมูลค่ากว่า 3.8 พันล้านหยวน

เขตเฟิงเจี๋ยเป็น 1 ใน 8 พื้นที่ผลิตส้มนาเวลแห่งสำคัญของโลก อุตสาหกรรมส้มนาเวลได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรท้องถิ่น โดยครัวเรือนที่ปลูกส้มนาเวลในเฟิงเจี๋ยกว่า 2,200 ครัวเรือนได้กวาดรายได้ไปปีละกว่า 100,000 หยวน ส่งผลให้ต้นส้มนาเวลเปรียบได้กับ “ต้นเศรษฐี” สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกส้มนาเวลราว 300,000 รายในพื้นที่แห่งนี้

ปัจจุบัน ส้มนาเวลจากเขตเฟิงเจี๋ยมีมูลค่าแบรนด์เพิ่มขึ้นจาก 2.26 พันล้านหยวนเมื่อปี 2559 กระโดดขึ้นแตะหลัก 1.828 หมื่นล้านหยวน โดยส้มนาเวลจากเขตเฟิงเจี๋ยนับได้ว่าเป็นแบรนด์ส้มชั้นเลิศของจีนอีกด้วย

ดัชนีราคาส้มนาเวลซินหัว-เฟิงเจี๋ย ซึ่งจัดทำโดยศูนย์สารสนเทศประจำกระทรวงการเกษตรและกิจการชนบท ร่วมกับคณะกรรมการทางการเกษตรและกิจการชนบทประจำนครฉงชิ่ง, China Economic Information Service (CEIS) และรัฐบาลเขตเฟิงเจี๋ย ได้เผยแพร่ให้ทราบมา 3 ปีติดต่อกันแล้วนับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในการส่งเสริมอิทธิพลของแบรนด์ส้มนาเวลเขตเฟิงเจี๋ย พร้อมเปลี่ยนผลกำไรให้กลายเป็นประโยชน์มอบให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มนาเวล ทั้งนี้ แผนก Xinhua Indices เป็นผู้ให้บริการข้อมูลดัชนีที่เป็นที่ยอมรับในสังกัดของ CEIS โดยทำหน้าที่พัฒนา บริหารจัดการ และดูแลผลิตภัณฑ์ดัชนีและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต่อยอดมาจากดัชนี

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1712423/Xinhua_Fengjie_navel_orange.jpg

Xinhua_Fengjie_navel_orange.jpg