“World of Winners” แคมเปญที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

คาเธ่ย์ แปซิฟิคมอบบัตรโดยสาร 80,000 ใบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับกาสนับสนุนจากแคมเปญ “Hello Hong Kong”

CX_KV.jpeg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media OutReach

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง