พบกับ UXLINK Airdrop Voucher NFT หนึ่งใน “Airdrops ที่ใหญ่ที่สุด”

สิงคโปร์ – Media OutReach Newswire – 8 พฤษภาคม 2024 – UXLINK เป็น “Social Monster” ได้เปิดตัวซีรีส์ NFT ที่มีชื่อว่า “IN UXLINK WE TRUST” ในรูปแบบ airdrop vouchers โดยแบ่งออกเป็นสี่ระดับได้แก่ “MOON”, “TRUST”, “FRENS” และ “LINK” ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิ์และประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงจำนวนของเหรียญ $UXLINK ที่จะถูกแจกให้ โดยพิจารณารางวัลให้กับผู้ใช้ที่มีความสนใจและมีส่วนร่วมในชุมชน มีการกระทำในเครือข่าย และสินทรัพย์จำนวนหนึ่ง

ผู้ถือ NFT จะได้รับสิทธิ์และประโยชน์ที่มีคุณภาพ รวมถึง:

  1. การเข้าถึง 100% สู่เหรียญ $UXLINK ในฤดูกาล 1
  2. การเข้าร่วมอย่างสำคัญในการกระจายในฤดูกาล 2 และ 3 ของ $UXLINK
  3. การเข้าถึงการกระจ่ายร่วมกันของโครงการ eco-projects ของ UXLINK และโครงการ AIRDROP2049
  4. สิทธ์ในการลงคะแนนเสียงในการปกครองชุมชน

ในปัจจุบัน $UXLINK มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 5 ล้านคน มีผู้ใช้ DAPP ประมาณ 800,000 คนต่อวัน และผู้ใช้ on-chain ประมาณ 180,000 คนต่อวัน การเปิดตัว NFT นี้คาดว่าจะครอบคลุมประมาณ 10% ของผู้ใช้คุณภาพสูงสุด ซึ่งมีขนานใหญ่กว่า 500,000 คน