Tune Protect มอบความสุขให้น้อง สานต่อโครงการ แสงบันดาลใจ ปี 2

Tune Protect Thailand หรือ บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการแสงบันดาลใจ ปี 2 เพื่อตอบแทนสังคม ด้วยการร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 8 ปี และติดตั้งโคมไฟติดผนังโซลาร์เซลล์ ให้กับมูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ๆ พร้อมบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

นายเบน อาศนะเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) Tune Protect Thailand หรือ บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “Tune Protect ให้ความสำคัญถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) เป็นอย่างมาก โดยคอยเน้นย้ำวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เสมอ ถึงการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็ก ๆ ด้วยสิ่งของจำเป็นและแสงสว่างจากโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ และพลังงานสะอาดนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักรู้ให้เด็ก ๆ เห็นถึงความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรชาติ การทำเพื่อชุมชนของตนเอง และเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับแนวทางการรักษาพลังงานอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน” นายเบน กล่าว