TOA เดินหน้า ต่อลมหายใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ตระหนักดีว่าวิกฤตการณ์นี้จำเป็นต้องเร่งจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้อย่างทั่วถึง เพื่อที่จะช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ