TOA รุกตลาดเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง การันตีความเชื่อมั่น กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์ มาตรฐาน มอก.

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA พร้อมรุกธุรกิจกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ด้วยคุณภาพ และมาตรฐาน มอก. กับผลิตภัณฑ์ “กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์” ย้ำความเชื่อมั่นต่อกลุ่มลูกค้า ทั้งผู้รับเหมา สถาปนิก เจ้าของบ้าน และเจ้าของโครงการ

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีโอเอ ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรมกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ว่า “ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา TOA ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ได้เพียงเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่จะแข่งขันในปัจจุบันเท่านั้น แต่ TOA ยังมองถึงความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่มีรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไป และครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น จนนำมาสู่ความสำเร็จในวันนี้ ที่ TOA ได้ก้าวสู่ความเป็น Global Brand ด้วยสินค้าและบริการแบบครบวงจร (Total Solution) ขยายธุรกิจสู่กลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง เดินหน้าบุกส่วนแบ่งการตลาดที่มีในปัจจุบันมากกว่า 10% ส่งผลให้ลูกค้ามีทางเลือกในสินค้า การบริการ และราคาที่หลากหลายมากขึ้น และด้วยศักยภาพทางธุรกิจของ TOA เราเชื่อมั่นว่า ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า TOA จะครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง”

เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่น และศักยภาพทางธุรกิจในกลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของ TOA ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสินค้า “กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์ (TOA Protile)” ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.2703-2559 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (สมอ.) โดยผลการทดสอบแสดงถึงคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัวในการยึดเกาะระหว่างกระเบื้องกับพื้นผิวซีเมนต์ได้ดี มีระยะเวลาในการติดกระเบื้องที่เหมาะสม และทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี “เหนียวแน่น ทนทาน มาตรฐานเยอรมัน” เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดใหญ่สุด 60X60 ซม. ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ภายในเวลา 15 นาทีหลังจากการปู

จากการพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการแบบครบวงจรที่ไม่หยุดนิ่ง รวมถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่นต่อTOA มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง เรามั่นใจว่าจะช่วยผลักดันให้กลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของ TOA เติบโตครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 ได้ ในเร็ว ๆ นี้