บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานการประเมินความสามารถทางวิชาการห้องปฏิบัติการ หรือ Competence of Testing and Calibration Laboratories เป็นมาตรฐานที่สามารถทำการทดสอบ และสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ มอก. 17025 – 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จากการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบของ TOA สามารถดำเนินงานด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และมีความสามารถทางวิชาการ ผลการทดสอบและสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการของ TOA มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้องแม่นยำตามหลักวิชาการ

ขอบข่ายการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ TOA ตามมาตรฐาน มอก. 17025 – 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) ครอบคลุมด้านห้องปฏิบัติการทดสอบ ได้แก่ 1. ความทนทานต่อสภาพอากาศ (Durability) 2.ความทนทานต่อการขัดถู (Scrub Resistance) 3. ความเงา (Gloss Measurement) 4. เกรย์สเกล (Gray Scale) 5. ความทนแรงดึงและความยืดหยุ่นของฟิล์มสี (Tensile Test) 6. การทดสอบเสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งสภาวะ7. ความทนทานต่อการเช็ดล้าง (Washability) 8. ความทนน้ำ (Water Resistant Test) 9. ความทนด่าง (Alkaline Resistant Test) 10. การวัดค่าเฉดสี (Color measurement) 11. การหาค่าปริมาณสารไม่ระเหย 12. การวัดความหนืดด้วยเครื่องแบบสตอร์เมอร์ 13. การเปรียบเทียบอัตราส่วนความผิดแผกของสีประเภทเดียวกันที่มีสีเหมือนกัน (Contrast Ratio) และครอบคลุมด้านห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ได้แก่ 1.เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล (Electronic Balance) 2.เครื่องวัดความเงา (Gloss Meter) 3. เครื่องวัดความหนืดแบบไดนามิกส์ (Dynamic Rotational Viscometer) ได้แก่ เครื่องวัดค่าความหนืดหน่วย Poise เช่น Brookfield Viscometer, Roto thinner เป็นต้น,เครื่องวัดค่าความหนืดหน่วย Kreb เช่น Stormer Viscometer, Kreb Units Meter เป็นต้น

ในโอกาสที่ TOA ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก.17025 -2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อย่างเป็นทางการ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ TOA ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมาก่อสร้าง และโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ รวมทั้งย้ำถึงความพร้อมในการเป็นผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคาร และวัสดุก่อสร้างครบวงจรอย่างแท้จริง

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการทดสอบและสอบเทียบได้ที่ฝ่ายสนับสนุนงานห้องปฏิบัติการ โทร. 02-335-55555 ต่อ 1260 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00 น. – 17:00 น.)

TOA1400.jpg