เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) (TMILL) โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Booster Dose) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัสโควิด-19 ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ TMILL ได้ให้ความสำคัญในการรดูแลพนักงานให้สามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจอาหารประเภทต่างๆ ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแป้งสาลีในประเทศ

3.JPG