TCAS 66 รอบที่ 1 : มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร 7 โครงการ

TCAS 66 รอบที่ 1 : มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร 7 โครงการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2566 โดยประกาศเกณฑ์การคัดเลือก TCAS66 รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 7 โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
– โควตาครูแนะแนว สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565
– โควตาคณะ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565
– โควตานักเรียนเรียนดี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565
– โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2565
– โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2565
– โควตารับนักเรียนโครงการ วมว. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2565
– โควตาเด็กดีมีที่เรียน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2565
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครแต่ละโครงการ ได้ในเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th โดยโควตาครูแนะแนว โควตาคณะ และโควตานักเรียนเรียนดี สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1270-3 Facebook : การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา

313385039_5653339218048565_4747470329434946269_n1.png

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง