CEO GenZ ทะลุเป้า! จุรินทร์สร้างแม่ทัพส่งออก รุ่นใหม่ คาดปีนี้ไม่ต่ำกว่า 15,000 คน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO ส… อ่านเพิ่ม

กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ‘Upskill & Reskill’ ครั้งที่ 2 ฟรี!!

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการตามนโยบายของ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งยกระดับคว… อ่านเพิ่ม

DITP เดินหน้าติวเข้ม โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ผ่านระบบ Zoom Webinar

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Gen Z) ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพา… อ่านเพิ่ม

DITP สร้างนักเรียนทุน “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : SMART EXPORTER” รุ่นที่ 20

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 20 ในรูปแบบ Webinar ภายใต้แนวคิด “Stay Home : Stay Smart” โดยไม… อ่านเพิ่ม

DITP ประสบความสำเร็จกับโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ ‘Upskill & Reskill’ ครั้งที่ 1

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประสบความสำเร็จในการจัดอบรมใน“โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (Upskill & Reskill) ครั้งที่ 1” ซึ่งดำเน… อ่านเพิ่ม

NEA เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go- Inter

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Salesman จังหวัด Go- Inter” ประจำปี 2564 ซึ่งดำเนินงานตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนา… อ่านเพิ่ม

DITP ชวนผู้สนใจร่วมอบรมในโครงการ “กิจกรรมเจาะลึกโอกาสด้านการค้าในตลาดต่างประเทศ” (Export Clinic) วันที่ 21 เมษายนนี้ ฟรี!!

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการไทยและผู้ที่สนใจดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ Export Clinic “กิจกรรมเจาะลึกโ… อ่านเพิ่ม

DITP จับมือ Huawei จัดการอบรมโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ ‘Upskill & Reskill’ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 – 9 เมษายนนี้

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญข… อ่านเพิ่ม

DITP ตั้งเป้า ปั้นเด็ก Gen Z เป็น CEO รุ่นใหม่กว่า 12,000 ราย กับ “โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO” ในปี 2564 นี้

โอกาสมาถึงแล้วกับการปั้น CEO รุ่นใหม่กว่า 12,000 ราย ทั่วประเทศ! กับ “โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO” บูรณาการหลักสูตรการศึกษาร่วมกับ 93 สถาบันชั้นนำทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 12 มหาวิทยาลั… อ่านเพิ่ม
1 2