SSRU OPEN HOUSE 2022 คณะศิลปกรรมศาสตร์

SSRU OPEN HOUSE 2022
เจอกัน 20-21 ธันวาคมนี้
พร้อมสิทธิพิเศษ อยากเรียนอะไร สมัครเลย!! ลดค่าสมัครเหลือ 150.- เท่านั้น
รอบ Portfolio ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชา/แขนงวิชา
– การออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์
– ดนตรี
– จิตรกรรม
– การออกแบบนิเทศศิลป์
– นาฏศิลป์ไทย
– การออกแบบนวัตกรรมและดิจิทัล
– การออกแบบแฟชั่น
– ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

งานประชาสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
#ssru #ศิลปกรรมสวนสุนันทา
www.ssru.ac.th

319046071_6402578933102159_826119163224358559_n.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง