SPDB และ Huawei เปิดตัว SPDB Finwarehouse

Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank) และ Huawei ได้นำเสนอโซลูชัน SPDB Finwarehouse Solution ที่งาน HUAWEI CONNECT 2021 นับเป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเงินดิจิทัล ทั้งยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้าง Bank of Things เพราะโซลูชันดังกล่าวใช้ IoT ในการผูกมัดสังหาริมทรัพย์ ทำให้วัตถุทุกชิ้นระบุตัวได้ ทำให้การแจ้งเตือนเป็นเรื่องที่ติดตามได้ และทำให้ของทุกชิ้นเชื่อถือได้

เมื่อปีที่ผ่านมา SPD Bank และ Huawei ได้เปิดตัวรายงาน Bank of Things White Paper ซึ่งนำเสนอโมเดลและระบบบริการทางการเงินแบบใหม่ SPD Bank ได้เริ่มนำเทคโนโลยีดิจิทัลอันทันสมัยมาใช้เพื่อส่งเสริม Bank of Things โดยร่วมมือกับ Huawei เพื่อ “ดำดิ่งลงในโลกดิจิทัล” ซึ่ง SPDB Finwarehouse เป็นความริเริ่มที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ที่มาจากความร่วมมือและทิศทางนี้

โซลูชันดังกล่าวออกแบบขึ้นเพื่อใช้กับซัพพลายเชนอุตสาหกรรม และเป็นแนวทางอันทันสมัยในการบริหารจัดการข้อผูกมัดสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ในคลังสินค้า โดยตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น สังหาริมทรัพย์เป็นขอบข่ายบริการทางการเงินที่ไม่ค่อยมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากนัก สะท้อนโอกาสทางการตลาดที่มีมูลค่าหลายพันล้านหยวน

SPDB Finwarehouse: บริหารจัดการสังหาริมทรัพย์ได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย

บ่อยครั้งที่สังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงมากมาย เช่น สิทธิการครอบครองอาจไม่ชัดเจน ทำให้สินทรัพย์ถูกผูกมัดหลายครั้ง ในขณะเดียวกัน บริษัทที่กำกับดูแลอาจไม่ได้มีจรรยาบรรณเสมอไป จนอาจทำให้เกิดการปลอมปนขึ้นมา และแม้จะกำกับดูแลอย่างเข้มงวด แต่สิ่งนี้ใช้ต้นทุนสูงมากหากไม่มีเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาช่วย และเมื่อไม่มีแพลตฟอร์มจำหน่ายแล้ว สินค้าก็จะทำเงินได้ยาก

เพื่อตอบสนองต่อปัญหาเหล่านี้ SPD Bank ได้ออกแบบโซลูชันที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น โดย SPDB Finwarehouse ใช้ RFID, อุปกรณ์วัดน้ำหนัก และอุปกรณ์ PDA บล็อกเชน เพื่อบันทึกข้อมูลตามจริงที่คลังสินค้า สินค้าขาเข้าจะถูกจับคู่กับการจัดหาเงินและการกู้ยืม ขณะที่สินค้าขาออกจะเชื่อมโยงเข้ากับการชำระคืน ทำให้ตรวจตราสินค้าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้นมาก

โซลูชันดังกล่าวยังช่วยประเมินมูลค่าสินค้าได้อย่างแม่นยำด้วย โดยผสานรวมการซื้อขายที่ได้รับการยืนยัน การรับรู้ และข้อมูลตลาดเข้าด้วยกัน เพื่อกำหนดสิทธิการครอบครอง มูลค่า และการจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อว่ากันตามหลักการแล้ว กระบวนการทางโลจิสติกส์ การค้า เงินทุน และข้อมูล จะมีความรวมศูนย์มากขึ้น มอบข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินมูลค่าสังหาริมทรัพย์อย่างเหมาะสม องค์กรทั้งต้นน้ำและปลายน้ำสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างแม่นยำ ซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งซัพพลายเชน

ภาพประกอบ: SPDB Finwarehouse: สังหาริมทรัพย์ที่เชื่อถือได้ บริหารจัดการได้ และจำหน่ายได้โดยง่าย

กองสินทรัพย์ที่เชื่อถือได้ ขับเคลื่อนด้วย Smart IoT

ระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้ามักใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยเหตุนี้ Huawei และ SPD Bank จึงใช้อุปกรณ์ IoT อัจฉริยะในคลังสินค้า พร้อมนำเสนอขีดความสามารถจาก AI และการยืนยันข้อมูลหลายมิติ ซึ่งช่วยเปลี่ยนคลังสินค้าปกติทั่วไปให้เป็นคลังสินค้าการเงิน โดยผสานรวมบริการทางการเงินเข้ากับกระบวนการบริหารจัดการและงานธุรกิจ

SPDB Finwarehouse ทำงานบนแพลตฟอร์ม HUAWEI CLOUD เพื่อทำให้วัตถุทุกชิ้นระบุตัวได้ ทำให้การแจ้งเตือนเป็นเรื่องที่ติดตามได้ และทำให้ของทุกชิ้นเชื่อถือได้ โซลูชันดังกล่าวใช้เทคโนโลยีดังต่อไปนี้

ระบบ RFID แบบกระจายตัว ทำหน้าที่วางตำแหน่งวัตถุต่าง ๆ ในหลักเมตร นับสต็อกอัตโนมัติ และติดตามสิ่งของแบบเรียลไทม์
การใช้โมเดล Pangu ทำให้นำโมเดลส่วนใหญ่ไปใช้ซ้ำได้ ลดจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม และร่นระยะเวลาพัฒนาโปรเจกต์
แพลตฟอร์ม Huawei IoT นำโมเดลที่มี GUI เป็นตัวช่วยมาใช้ โดยกำหนดและสร้างโมเดลอย่างยืดหยุ่น และบริหารโมเดลจากส่วนกลาง ขณะที่ตรวจสอบข้ามข้อมูลด้วยเทคโนโลยีฝาแฝดดิจิทัล พร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทั้งสินค้า กระบวนการ บุคลากร และสิ่งแวดล้อมของคลังสินค้า
ศูนย์ตรวจสอบติดตามเพื่อรับรองความถูกต้องของสินค้าขาเข้า

ในศูนย์ SPDB Finwarehouse Monitoring Center ผู้ควบคุมจะยืนยันความถูกต้องของสินค้าขาเข้าได้อย่างง่ายดาย โดยใช้โมเดล Pangu นับสแต็กสินค้าบรรทุก และใช้โค้ดสแกน ข้อมูลน้ำหนัก และข้อมูลการค้าเบื้องหลังเพื่อยืนยันสินค้าได้

“SPDB Finwarehouse เป็นโปรเจกต์การเงินดิจิทัลนำร่อง เราได้ดำเนินการประเมินเจาะลึกถึงความต้องการในตลาดบริการระดับองค์กร วันนี้เราจำเป็นต้องเดินหน้าหาหนทางในการพลิกโฉมตรรกะทางธุรกิจ และเสริมสร้างขีดความสามารถทางเทคนิคของเราขึ้นมาใหม่ เพื่อยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป” คุณ Chen Haining ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายไอทีของ SPD Bank กล่าว และเสริมว่า “การผสานรวมเทคโนโลยีดิจิทัลลงในภาคอุตสาหกรรมนั้น ทำให้เรานำขีดความสามารถทางดิจิทัลไปใช้กับซัพพลายเชนอย่างลงลึกได้ในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจแท้จริงต่าง ๆ SPD Bank หวังที่จะทำงานกับ Huawei ต่อไป เพื่อผนวกรวมการเงินเข้ากับเศรษฐกิจแท้จริง”

ในโลกที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงถึงกัน กรณีการใช้งานและโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ จะปรากฏให้เห็นต่อไป

“Huawei และ SPD Bank จะยังคงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป เพื่อมอบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นนำและโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แบบ full-stack เพื่อรองรับการยกระดับการเงินดิจิทัล เราจะใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการเร่งยกระดับบริการทางการเงิน โดยทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์” คุณ Jason Cao ประธานหน่วยธุรกิจการเงินระดับโลกของ Huawei Enterprise BG กล่าว “Huawei ได้นำเทคโนโลยี full-stack ของบริษัทมาใช้พัฒนา SPDB Finwarehouse ร่วมกับ SPD Bank เราผนึกกำลังกับลูกค้าเพื่อดำดิ่งลงในโลกดิจิทัล พร้อมส่งเสริมการยกระดับการเงินดิจิทัล เราหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจแท้จริงให้ก้าวหน้าต่อไปด้วยพลังของการเงิน Huawei มีความมุ่งมั่นในการช่วยสถาบันการเงินในการยกระดับความคล่องตัว ความชาญฉลาด บริการอุตสาหกรรม และการสร้างอีโคซิสเต็ม เรากำลังช่วยให้สถาบันการเงินทั้งหลายเดินตามเส้นทางดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน พร้อมสร้างอุตสาหกรรมการเงินที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มที่ มีความชาญฉลาด และมีอีโคซิสเต็มรองรับไปด้วยกัน”