[PR] Facebook อัพเดทการยืนยันสถานะของเพจธุรกิจท้องถิ่น

เครื่องหมายสีเทาเพื่อยืนยันสถานะของเพจธุรกิจท้องถิ่น

วันนี้ Facebook ได้ประกาศเริ่มทดสอบการใช้งานเครื่องหมายสีเทาเพื่อยืนยันสถานะของเพจธุรกิจท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าเพจนั้นๆ น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ โดยเพจธุรกิจท้องถิ่นจะได้รับเครื่องหมายถูกสีเทาซึ่งอยู่ในวงกลมดังกล่าว หลังจากได้ทำการตรวจสอบสถานะและยืนยันตัวตนทางธุรกิจกับ Facebook เรียบร้อย หากมีผู้ใช้งานค้นหาเพจธุรกิจท้องถิ่นใดก็ตาม และพบว่ามีเครื่องหมายถูกสีเทาดังกล่าวก็จะทราบได้ทันทีว่าเพจนั้นๆ ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นเพจที่ถูกต้อง

Facebook ได้ตรวจสอบเพจที่เป็นทางการของธุรกิจท้องถิ่นเป็นครั้งแรก โดยเริ่มใช้งานแล้วในบางประเทศ และวางแผนว่าจะขยายการใช้งานให้ครอบคลุมไปทั่วโลกภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า เพจธุรกิจท้องถิ่นที่ได้รับการยืนยันสถานะอย่างเป็นทางการในขณะนี้ จะจำกัดเฉพาะธุรกิจที่ระบุที่อยู่เป็นหลักแหล่งชัดเจน ถึงจะได้รับสิทธิ์การแสดงป้ายวงกลมสีเทาบนหน้าเพจ

Facebook พยายามพัฒนาเพื่อให้ธุรกิจต่างๆ สามารถนำเสนอเพจซึ่งเป็นตัวแทนธุรกิจที่น่าเชื่อถือของพวกเขาผ่านทาง Facebook และสร้างสัญลักษณ์ให้ผู้ใช้งานทราบว่าเพจที่พวกเขาพบและกำลังติดต่อธุรกิจด้วย เป็นเพจที่ได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้อง

Facebook อัพเดทการยืนยันสถานะของเพจธุรกิจท้องถิ่น ด้วยเครื่องหมายถูกในวงกลมสีเทา

การพัฒนาฟีเจอร์ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อหลักเกณฑ์การแสดงผล และประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานมีต่อเพจในลักษณะต่างๆ ซึ่งรวมถึงสินค้าแบรนด์ต่างๆ เซเลบริตี้ผู้มีชื่อเสียง บุคคลสาธารณะ ทีมกีฬาต่างๆ รวมถึงสถาบันสื่อและบันเทิง ซึ่งมีการใช้งานเครื่องหมายยืนยันสถานะที่เป็นวงกลมสีฟ้าอยู่แล้ว โดยเป็นระบบที่แยกจากกัน และไม่ได้รับผลกระทบจากการอัพเดทในครั้งนี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ https://www.facebook.com/help/100168986860974