[PR] เลอโนโว ประเทศไทย สนับสนุนการศึกษาไทย

image008

เมื่อเร็วๆนี้ คุณศิริอร พรหมสถิต, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ธุรกิจคอนซูเมอร์, เลอโนโว ประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนส่งมอบผลิตภัณฑ์เลอโนโวให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม ซึ่งเป็นโครงการของกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 32 นอกจากนี้ เลอโนโว ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ให้กับ โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ จ.อุบลราชธานี, โรงเรียนวัดโคกทราง จ.นครศรีธรรมราช และ โรงเรียนวัดโบสถ์(วงศ์พานิช) จ.พระนครศรีอยุธยาอีกด้วย รวมมูลค่ากว่า 110,000 บาท