[PR] มารู้จักกับระบบของ Gateway กัน

infogrphic_25_08_2015_gateway-01

หลายคนอาจยังสงสัยว่า Gateway คืออะไร ใช้ทำอะไร และมีความสำคัญกับระบบการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างไรบ้าง ซึ่งความจริงแล้วระบบการทำงานของ Gateway นี้ ถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเรามาก เพราะในทุกครั้งที่เราใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีการรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ จะถูกรวบรวมและส่งผ่านเข้าไปรวมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าเกทเวย์นี้ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการที่จะรู้ถึงระบบการทำงานของเกทเวย์ ทางไทยแวร์จึงได้ทำ Thaiware Infographic ฉบับที่ 26 มารู้จักกับระบบของ Gateway นี้มาให้ได้ชมกัน