[PR] การประชุม TCL Global Partner Conference มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายระดับโลก

TCL Corporation chairman Tomson Li Dongsheng

ทอมสัน หลี่ ตงเฉิง ประธานบริษัท TCL Corporation ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม TCL Global Partner Conference โดยได้อธิบายว่า บริษัทตั้งใจว่าจะทุ่มเททรัพยากรต่างๆเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก ในขณะเดียวกันก็จะสร้างและพัฒนาเครือข่ายระดับโลกของบริษัทให้สอดรับกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน “การประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดโดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และแนวโน้มต่างๆในตลาดโลก จะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการเติบโตของ TCL และบรรดาหุ้นส่วน”

คุณหลี่ได้เน้นย้ำว่า TCL มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่สมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งเมื่อนำมาผนวกกับความสามารถของบริษัทในการรวมธุรกิจแนวดิ่ง จะก่อเกิดเป็นกลไกการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพมากขี้นสำหรับหุ้นส่วนในต่างประเทศ และในฐานะที่ TCL เป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภคสัญชาติจีนที่ถือครองสิทธิบัตรผลงานการคิดค้นมากที่สุด บริษัทจึงสามารถยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่สินค้าได้ตลอดปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน โรงงานเฟส 2 ของ China Star Optoelectronics Technology ซึ่งเป็นฝ่ายผลิตจอ LCD ของ TCL ก็เปิดดำเนินงานแล้ว ส่วนโรงงานเฟส 3 ที่จะทำหน้าที่ผลิต LTPS จะเปิดดำเนินงานได้ในปีหน้า บริษัทคาดว่าโรงงานที่เพิ่มขึ้นมาอีก 2 แห่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ TCL ในตลาดสมาร์ททีวีและสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ TCL ยังเป็นผู้ผลิตสัญชาติจีนเพียงรายเดียวที่สามารถผลิตได้ทั้งจอภาพและชุดทีวี อีกทั้งยังเตรียมขยายขอบข่ายความสามารถด้านโทรศัพท์มือถือ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผนวกรวมธุรกิจโทรทัศน์ การสื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเข้าไว้ด้วยกัน

การยกระดับและขยายความร่วมมือกับต่างประเทศได้ถูกยกขึ้นมานำเสนอในวาระการประชุม โดย TCL และเหล่าหุ้นส่วนวางแผนว่าจะดำเนินการผลักดันศักยภาพทางการค้า ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีในประเทศและภูมิภาคที่พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก คุณหลี่กล่าวว่า โมเดลความร่วมมือกับต่างประเทศของ TCL สามารถต่อยอดไปได้ไกลกว่าการทำยอดขายและการสนับสนุนทางเทคนิค โดยครอบคลุมไปถึงการสร้างโรงงานในพื้นที่โดยร่วมมือกับหุ้นส่วน รวมทั้งยังมีโอกาสตั้งบริษัทร่วมทุนกันด้วย นอกจากนี้ TCL จะนำกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจตามนโยบาย “One Belt, One Road” ซึ่งเป็นการผลักดันให้บริษัทจีนก้าวสู่สากลมาปรับใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งพัฒนาธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วนในพื้นที่

TCL ยังมีแผนขยายบริการและแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศและภูมิภาคที่พิจารณาว่าเหมาะสม โดยคุณหลี่กล่าวว่า TCL กำลังมองหาหุ้นส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างความร่วมมือด้านบริการและแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ต พร้อมกับระบุว่า หุ้นส่วนที่เหมาะสมจะเอื้อให้ TCL ประสบความความสำเร็จในธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต