[PR] กลุ่มทรู รวมพลังผงาดผู้นำ 4G อันดับหนึ่งในไทย

mpT68ifQPzs_6xwAyeLNiD939oX8EfVbWKLI_inlvVs

กลุ่มทรู นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ศิลปินเดอะวอยซ์และทรู อคาเดมี แฟนเทเซีย รวมพลังโชว์ศักยภาพผู้นำ 4G ในไทย และขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ซึ่งเป็นก้าวที่สำคัญของกลุ่มทรูและเป็นโอกาสเดียวที่จะเพิ่มศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของทรูมูฟ เอช ขึ้นเป็นผู้นำอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ไร้สาย (wireless hi-speed broadband) ด้วยคลื่นความถี่ที่หลากหลาย เครือข่ายที่ดีที่สุด และแบนด์วิธที่มากที่สุดถึง 55 MHz ประกาศนำคลื่นความถี่ 900 MHz ผสานการให้บริการบนคลื่นความถี่ 850 (ภายใต้กสท.) 1800 และ 2100 MHz เพิ่มศักยภาพการให้บริการเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานครอบคลุมทุกมิติทั้งบริการวอยซ์และดาต้าบน 2G 3G และ 4G ซึ่งกลุ่มทรูเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่มีศักยภาพความพร้อมในการให้บริการ 4G Advance เป็นรายแรกในไทยได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ กลุ่มทรูยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพและเครือข่ายที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสาระบนโลกออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง และร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศต่อไป