PIMO ตั้งการ์ดรับโควิดสายพันธุ์โอมิครอน

ล่าสุดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอมิครอน (Omicron) กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในต่างประเทศและเริ่มขยายวงกว้างเข้ามาในประเทศไทย บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (PIMO-ไพโม่) นำโดยหัวเรือใหญ่ “วสันต์ อิทธิโรจนกุล” ไม่นิ่งนอนใจ พร้อมตั้งการ์ดรับมือเต็มเหนี่ยว!! เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงงาน ส่วนพนักงานได้รับวัคซีน 2 เข็มครบถ้วน 100% และกำลังทยอยบูสเข็มที่ 3 อย่างเร่งด่วน พร้อมปรับมาตรการการป้องกันเข้าสู่ระดับเข้มข้นอีกครั้ง จึงมั่นใจว่าจะสามารถรับมือต่อสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีไม่กระทบต่อสายงานการผลิต ส่งมอบมอเตอร์ให้แก่ลูกค้าได้ครบตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน