PDPC ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง DSI และ นิติศาสตร์ จุฬาฯ

ดร. สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPC ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านกฎหมาย ​ระหว่าง DSI และนิติศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)​ ดังกล่าว ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

ทั้งนี้ ดร. สุนทรีย์ ส่งเสริม​ ยังได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการยกระดับประเทศสู่มาตรฐานสากล” เน้น​ย้ำการให้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป​

Pic2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง