PDPC จัดสัมมนาออนไลน์ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ในโครงการ “GOING FORWARD 2023”

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส. หรือ PDPC) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เชิญชวนคนไทยเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ในโครงการ “GOING FORWARD 2023” พร้อมจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Cybersecurity & Data Protection” เรียนรู้ครอบคลุมสร้างความปลอดภัยของข้อมูลบนโลกออนไลน์ พร้อมวิธีการปกป้องจัดระเบียบข้อมูลอย่างครบถ้วนในทุกมิติ

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมด้วย พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมงานด้วย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นักวิจัยอาวุโส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา สคส. เป็นผู้บรรยาย ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สามารถติดตามชม และฟังสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “Cybersecurity & Data Protection” ย้อนหลังได้ที่ Facebook : PDPC Thailand หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-142-1033

pdpcncsa01.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง