Oliver Healthcare Packaging จัดตั้งโรงงานผลิตขนาด 122,000 ตารางฟุตในประเทศมาเลเซีย

ความคิดริเริ่ม Web3 ร่วมกับเหล่าแฟน ๆ ของ Captain Tsubasa เพื่อส่งเสริมสันติภาพโลกด้วยการบริจาคลูกฟุตบอล

330662-Picture1.jpg.jpeg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Oliver Healthcare Packaging

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง