นิเทศฯ@NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Nitade@NIDA Live Talk/Teach ในหัวข้อ “Streaming Wars 2021: โอกาสหรือวิกฤตของธุรกิจ content ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย”
?วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
?เวลา 16.00 – 17.00 น.
?ผ่านระบบ ZOOM
?ไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์สูงทางด้านนิเทศศาสตร์ ดังนี้..
? ดร.ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์
นักวิจัยประจำสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจัยอุตสาหกรรมบันเทิงระหว่างประเทศ และ กรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์
? อาจารย์วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล DPU และ ผู้เขียนบทภาพยนตร์ บทโทรทัศน์ อาทิ “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก” “30+ โสด ออน เซลล์”
?? ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะนิเทศนิด้า
?ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิ.ย. 64!!
? Link >> https://forms.gle/bHroQEHbhXVK4sj18
?สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.099-287-4647

Poster-PR-800.jpg