NCCN เผยแพร่แบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยฉบับปรับปรุง

แบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยจากเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ ช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกได้รับการดูแลรักษาที่ดีขึ้น ผ่านการพูดคุยและแนะนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการสุขภาวะทางจิต

เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network(R) หรือ NCCN(R)) ประกาศว่า แบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วย (NCCN Distress Thermometer) ฉบับปรับปรุง พร้อมให้ใช้งานฟรีในกว่า 70 ภาษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยทั่วโลกสามารถระบุและจัดการกับสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความเครียด ซึ่งอาจทำให้การรับมือกับการป่วยด้วยโรคมะเร็ง อาการของโรค หรือการรักษา มีความท้าทายมากกว่าเดิม ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเนื่องในวันสุขภาพจิตโลก (World Mental Health Day) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความต้องการด้านสุขภาพจิตทั่วโลก และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“แบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยช่วยให้การพูดคุยเกี่ยวกับความทุกข์ของผู้ป่วยกลายเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นมาตรฐานของการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโรคมะเร็งมาตั้งแต่ปี 2540” พญ. มิเชล ริบา (Michelle Riba) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากศูนย์มะเร็งโรเกลแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan Rogel Cancer Center) ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการด้านการจัดการภาวะทุกข์ ฝ่ายแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านมะเร็งวิทยา (NCCN Guidelines(R)) กล่าว “เราเพิ่งยกเครื่องแบบประเมินฟรีที่ยาวเพียงหนึ่งหน้าเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นและมีความครบถ้วนมากขึ้น การประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยควรเป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนและทุกที่ เราหวังว่าการปรับปรุงแบบประเมินให้ใช้ง่ายขึ้น เข้าใจง่ายขึ้น และเข้าถึงง่ายขึ้น จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนได้รับการดูแลอย่างที่ต้องการ เพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

แบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วยสเกลง่าย ๆ สำหรับวัดระดับความทุกข์ของผู้ป่วย นอกจากนั้นยังมีรายการตรวจสอบ (checklist) ที่เข้าใจง่ายและครอบคลุมหลายส่วน ได้แก่

ทางร่างกาย
ทางอารมณ์
ทางการปฏิบัติ
ทางสังคม
ทางจิตวิญญาณหรือศาสนา
นอกเหนือจากแบบประเมินภาวะทุกข์และรายการปัญหาของผู้ป่วย (NCCN Distress Thermometer and Problem List) ความยาวหนึ่งหน้าแล้ว ยังมีแนวปฏิบัติเพื่อจัดการความทุกข์ (NCCN Guidelines(R) for Distress Management) ที่ประกอบด้วยคำแนะนำที่มีหลักฐานอ้างอิงและได้รับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ และยังมีแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย : การรับมือกับความทุกข์ระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง (NCCN Guidelines for Patients(R): Distress During Cancer Care) ซึ่งให้ข้อมูลในลักษณะเดียวกันแต่เข้าใจง่ายกว่า เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องการดูแลรักษา

แบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยฉบับปรับปรุงที่ได้รับการแปลหลายภาษา นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามอย่างต่อเนื่องของ NCCN ในการช่วยให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเข้าถึงแนวปฏิบัติของ NCCN และทรัพยากรทางคลินิกที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น โดยนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีการเผยแพร่แบบประเมินในภาษาต่าง ๆ ดังนี้

อาฟรีกานส์ ฮินดี โปรตุเกส *
แอลเบเนีย ม้ง ปัญจาบ
อัมฮารา ฮังการี โรมาเนีย
อาหรับ ไอซ์แลนด์ รัสเซีย
อาร์มีเนีย อิกโบ เซอร์เบีย
เบงกอล อินโดนีเซีย สโลวัก
บัลแกเรีย อิตาลี สโลวีเนีย
พม่า ญี่ปุ่น โซมาลี
กาตาลา ชวา สเปน *
จีน * เขมร สวาฮีลี
โครเอเชีย เกาหลี สวีเดน
เช็ก เคิร์ด ตากาล็อก
เดนมาร์ก ลัตเวีย ทมิฬ
ดัตช์ ลิทัวเนีย เตลูกู
เอสโตเนีย มาซิโดเนีย ไทย
ฟินแลนด์ มาเลย์ ตุรกี
ฝรั่งเศส * มลยาฬัม ยูเครน
กาลิเซีย มราฐี อูรดู
จอร์เจีย เนปาล เวียดนาม
เยอรมัน นอร์เวย์ โยรูบา
กรีก โอโรโม ซูลู
ฮัวซา เปอร์เซีย
ฮีบรู โปแลนด์
* แบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยในภาษาเหล่านี้มีการเผยแพร่หลายเวอร์ชัน

“ในวันสุขภาพจิตโลกและทุก ๆ วัน เราต้องการตอกย้ำข้อเท็จจริงที่ว่า การจัดการกับความทุกข์ทางอารมณ์คือส่วนสำคัญของการดูแลรักษาผู้ป่วย” นพ. โรเบิร์ต ดับเบิลยู. คาร์ลสัน (Robert W. Carlson) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NCCN กล่าว “เราหวังว่างานของเราจะช่วยลดการตีตราหรือภาระ ด้วยการช่วยให้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับสุขภาวะทางอารมณ์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง”

เมื่อไม่นานมานี้ คณะนักวิจัยอิสระได้เผยแพร่ผลการศึกษาด้านจิตวิทยา-มะเร็งวิทยา (Psycho-Oncology) โดยมีการพิจารณาบทความที่ตรวจสอบการใช้แบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยใน 25 ประเทศ รวม 39 บทความ และระบุว่า “เครื่องมือนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนให้เกิดการพูดคุยกัน”

ดาวน์โหลดแบบประเมินภาวะทุกข์ของผู้ป่วยฉบับแปลได้ที่ https://www.nccn.org/global/what-we-do/distress-thermometer-tool-translations

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.nccn.org/global/global-program เพื่อเข้าถึงทรัพยากรฟรีในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในหลายภูมิภาคและหลายภาษา และร่วมพูดคุยออนไลน์ด้วยการติดแฮชแท็ก #NCCNGlobal

เกี่ยวกับเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ
เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network(R) หรือ NCCN(R) ) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากความร่วมมือของบรรดาศูนย์มะเร็งชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อการดูแลผู้ป่วย การวิจัย และการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการเข้าถึงการรักษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านมะเร็งวิทยา (NCCN Guidelines(R)) และโครงการอื่น ๆ สามารถดูได้ที่ NCCN.org หรือติดตามเฟซบุ๊ก @NCCNorg อินสตาแกรม @NCCNorg และทวิตเตอร์ @NCCN

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ
ราเชล ดาร์วิน ( Rachel Darwin)
โทร : 267-622-6624
อีเมล : darwin@nccn.org

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1913527/2022_Distress_Thermometer_horizontal.jpg

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

PR-News_TH.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง