MSC มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนจากโครงการ Metro Care ให้แก่ 3 โรงเรียน

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดย คุณกิตติ เตชะทวีกิจกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในโครงการ METRO CARE “สานฝันวัยเด็ก” สนับสนุนมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน โดยตัวแทนพนักงานได้เดินทางไปมอบให้แก่ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสบกเขียว, โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ จังหวัดนครนายก และโรงเรียนบ้านคลองตามั่น จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

โครงการ METRO CARE “สานฝันวัยเด็ก” ภายใต้แนวคิด “We Care We Volunteer” จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล และแชร์บอล ระหว่างเพื่อนพนักงานในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว นำไปพัฒนาทั้งด้านการเรียน และกีฬาให้กับเยาวชนในโรงเรียนที่ขาดแคลน ทั้งนี้ บริษัทฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1 แสนบาท เพื่อทำการจัดหาอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาที่จำเป็นส่งมอบให้กับทั้ง 3 โรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้นำไอศกรีมแสนอร่อยมาแจกให้กับน้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และการต้อนรับอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

MSC ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเวลากว่า 37 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “เราจะให้บริการอย่างเป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด” การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เพียงผลกำไรเท่านั้น บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ และความมั่นใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการขับคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณอัษฏายุธ กลิ่นหอม โทร: 02-089-4000 อีเมล์ : assadkli@metrosystems.co.th Website : https://www.metrosystems.co.th/