Metro Connect ร่วมมือ IBM Thailand จัดงาน LinuxONE Technical Deep Drive Bootcamp

บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดงาน LinuxONE Technical Deep Drive Boothcamp โดยจัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมและให้ข้อมูลกับบริษัทคู่ค้าในเชิงเทคนิคและได้เข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ IBM LinuxONE เพิ่มมากขึ้นโดยจัดงานในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ Metro Campus โดย คุณวรัชญ์ รัตนธรรมมา (คนที่สองจากขวา), Assistant Vice President บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และมีผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด มาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

Mr. Manoj Srinivasan Pattabhiraman (คนที่หนึ่งจากขวา), Senior Hybrid Cloud and IBM LinuxONE Specialist บรรยายในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

– “LinuxONE Rockhopper 4 Product Overview and Highlights” โดยนำเสนอภาพรวมและจุดเด่น ของ LinuxONE Rockhopper4 เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจในเทคโนโลยี LinuxONE

– “Top LinuxONE Use Cases / Scenarios to Propose LinuxONE / Competitive & Objection Handling” โดยเน้นย้ำ IBM LinuxONE เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะกับลูกค้าอย่างไร และเอาไปใช้งานกับระบบงานไหนได้บ้าง มีข้อดีเหนือคู่แข่งอย่างไร แนะนำวิธีการแข่งขันและการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่พบการแข่งขันจากผู้ให้บริการอื่นๆ ที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน

– “LinuxONE Overview Demonstration” โดยสาธิตการใช้งานจริงของ LinuxONE เพื่อให้ผู้อบรมได้เห็นภาพรวมการใช้งานเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถของระบบในรูปแบบต่างๆ รวมถึงฟีเจอร์และวิธีการทำงานที่มากขึ้น

– “How to Do Sizing, Configuration, and Considerations” นำเสนอให้ผู้อบรมได้รับรู้และเข้าใจถึงกระบวนการและขั้นตอนที่ใช้ในการปรับขนาดระบบ (sizing) เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรหรือผู้ใช้ รวมถึงการกำหนดค่าระบบ (configuration) ให้เหมาะสมกับการทำงานและการใช้งานที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ปริมาณข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ ระบบเครือข่ายที่ใช้งาน ความต้องการในเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น การทำ Sizing, Configuration, และการพิจารณาเหล่านี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการตัดสินใจและวางแผนเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีในองค์กรใความเหมาะสมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

– “Hands-on: eConfig on LinuxONE / High-level Solution Design” ให้ผู้อบรมได้ลงมือปฏิบัติการใช้งาน LinuxONE และเข้าใจถึงวิธีการออกแบบโซลูชั่นที่เหมาะสม สามารถนำระบบปฏิบัติการไปใช้ในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Mr. Alex Liao (คนที่สองจากซ้าย), Senior IT Economics Consultant IBM Competitive Project Office, IT Economics & Competitive Research บรรยายในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

– “IT Economics & TCO Study for LinuxONE Proposal” โดยนำเสนอให้ผู้อบรมได้รับรู้และเข้าใจถึงเศรษฐศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิเคราะห์ต้นทุนทั้งหมด (Total Cost of Ownership) เพื่อใช้ในการเสนอ LinuxONE ให้กับลูกค้าหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งการศึกษานี้จะช่วยให้ผู้ใช้ระบบเข้าใจถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการใช้งาน LinuxONE และวิเคราะห์ต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและดูแลระบบนี้ การศึกษานี้ช่วยให้สามารถแสดงถึงประโยชน์ทางการลงทุนจากการใช้งาน LinuxONE และช่วยในการวางแผนทางเลือกทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัท เมโทรคอนเนค เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ IBM LinuxONE อย่างเป็นทางการเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจาก IBM ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขยายตลาดสู่บริษัทคู่ค้า เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการช่วยเหลือและส่งต่อความรู้ความชำนาญให้แก่บริษัทคู่ค้า เพื่อพัฒนาและต่อยอดโซลูชันที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร.02-0894880 อีเมล์: mktmcc@metroconnect.co.th Website: https://www.metroconnect.co.th/