Lifebit จับมือ NIHR Cambridge Biomedical Research Centre เปิดตัวแพลตฟอร์ม CYNAPSE เพื่อสน้บสนุนการวิจัยจีโนมิกส์ยุคใหม่

Lifebit ประกาศสร้างความร่วมมือระยะยาวเพื่อนำเทคโนโลยี Lifebit CloudOS มาใช้สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมการวิจัยที่เชื่อถือได้ หรือ Trusted Research Environment (TRE) เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นสำหรับนักวิจัยของศูนย์วิจัยชีวการแพทย์เคมบริดจ์แห่งสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติ หรือ National Institute for Health Research (NIHR) Cambridge Biomedical Research Centre (BRC)

ในฐานะองค์กรวิจัยชีวการแพทย์ชั้นนำของสหราชอาณาจักร NIHR Cambridge BRC สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทางคลินิก-จีโนมิกส์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคมะเร็ง โดยข้อมูลทางชีวการแพทย์เหล่านี้มีประโยชน์อย่างมหาศาลสำหรับนักวิจัยสุขภาพในการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ เกี่ยวกับโรค เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในการรักษา เช่น การพัฒนาอัลกอริทึมทางคลินิกเพื่อการรักษาโรคมะเร็งแบบแม่นยำ

การเปิดตัวแพลตฟอร์ม CYNAPSE ส่งผลให้ NIHR Cambridge BRC เป็นองค์กรวิจัยรายล่าสุดที่มี TRE ซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบรวมศูนย์ที่บุกเบิกโดย Lifebit โดยออกแบบมาเพื่อนำการวิเคราะห์และการคำนวณของนักวิจัยมาไว้ที่เดียวกับข้อมูล ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลชีวการแพทย์ที่ละเอียดอ่อนสูงได้อย่างปลอดภัย สำหรับตัวอย่างองค์กรวิจัยอื่น ๆ ได้แก่ Genomics England และ Hong Kong Genome Institute

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มความร่วมมือ DARE UK ซึ่งประกอบด้วย Genomics England, NIHR Cambridge BRC, Eastern AHSN, Cambridge University Health Partners และ Lifebit ได้ประกาศนำเทคโนโลยีแบบรวมศูนย์ของ Lifebit มาใช้เชื่อมโยง TRE ขององค์กรชั้นนำเหล่านี้เข้าด้วยกัน

“Lifebit มีความภาคภูมิใจที่ได้ส่งมอบแพลตฟอร์มการวิจัยแบบรวมศูนย์ยุคใหม่ ซึ่งจะช่วยให้คณะนักวิจัยของ NIHR Cambridge BRC สามารถสร้างความร่วมมือในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างคลื่นลูกใหม่ของข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งในสหราชอาณาจักรและทั่วโลก เพื่อเร่งสร้างผลกระทบเชิงบวกจากการวิจัยและสร้างความก้าวหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วย” คุณ Thorben Seeger ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Lifebit กล่าว

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่ https://lifebit.ai/blog/nihr-cambridge-brc-partners-with-lifebit

เกี่ยวกับ Lifebit Biotech, Ltd.

Lifebit สร้างแพลตฟอร์มข้อมูลระดับองค์กรสำหรับใช้งานโดยองค์กรที่มีชุดข้อมูลชีวการแพทย์ที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน โดยเทคโนโลยีแบบรวมศูนย์ที่จดสิทธิบัตรแล้วของ Lifebit ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลชีวการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย Lifebit ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ข้อมูลชีวการแพทย์ที่ละเอียดอ่อน ตั้งแต่การสร้างสภาพแวดล้อมการวิจัยที่เชื่อถือได้ให้แก่โครงการการแพทย์แม่นยำระดับชาติ ไปจนถึงการเปิดทางให้บริษัทยาสามารถคิดค้นยาใหม่ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

เกี่ยวกับ NIHR

National Institute for Health Research (NIHR) มีพันธกิจในการยกระดับสุขภาพและความมั่งคั่งของชาติด้วยการวิจัย ผ่านการดำเนินงานดังต่อไปนี้

มอบเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสมกับเวลา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ สาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
ลงทุนเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น และแรงงานที่มีทักษะ เพื่อเปลี่ยนการค้นพบให้กลายเป็นการรักษาและบริการที่ดีกว่าเดิม
ร่วมมือกับผู้ป่วย ผู้ให้บริการ ผู้ดูแล และชุมชน เพื่อยกระดับการวิจัยให้ตรงจุด มีคุณภาพ และสร้างผลกระทบอย่างแท้จริง
ดึงดูด ฝึกอบรม และสนับสนุนนักวิจัยชั้นแนวหน้า เพื่อจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคมที่มีความซับซ้อน
ร่วมมือกับผู้สนับสนุนเงินทุนรายอื่น ๆ องค์กรการกุศล และอุตสาหกรรม เพื่อช่วยพัฒนาระบบวิจัยที่มีความสัมพันธ์กันและมีความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
มอบเงินสนับสนุนการฝึกอบรมและการวิจัยด้านสุขภาพทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ยากไร้ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง
ทั้งนี้ NIHR ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ส่วนกิจกรรมที่ดำเนินการในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรผ่านทางกองทุน UK Aid

เกี่ยวกับ NIHR Cambridge Biomedical Research Centre

ศูนย์วิจัยชีวการแพทย์แห่งนี้เป็นความร่วมมือที่โดดเด่นที่สุดระหว่างระบบบริการสุขภาพแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาใช้งานจริง ศูนย์วิจัยชีวการแพทย์แห่งนี้ตั้งอยู่ใน Cambridge Biomedical Campus โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวนมากจาก National Institute for Health Research (NIHR) เพื่อเปลี่ยนการวิจัยชีวการแพทย์พื้นฐานให้กลายเป็นการวิจัยทางคลินิกที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย และยังเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ดำเนินการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีใหม่ ๆ อีกด้วย

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1732901/Lifebit.jpg